The Global Language of Business
The Global Language of Business
Търговия
Днес търговията е изправена през изключителни предизвикателства по отношение на веригите за доставка и очакванията на крайните потребители.
Независимо дали онлайн или в магазин, GS1 баркодовете осигуряват достоверни данни за търговци на дребно и марки, помагайки на големи и малки предприятия.
Стандартите и услугите GS1 позволяват уникална идентификация на продукта, както и надеждно, пълно и точно споделяне на данни. По-добрите данни означават по-добро обслужване.
Дигитализация и стандартизация
carrefour
GS1 има дълга история в търговията на дребно и повсеместният “бип” на баркода GS1 се чува ежедневно над 6 милиарда пъти на касите в магазините в цял свят. Ново предизвикателство за бизнеса е, че трябва да гарантира, че продуктите, които продава, са представени в дигиталния свят също толкова добре, както и във физическия свят.
Затова GS1 си партнира със заинтересованите страни, за да създаде по-стабилна основа за продуктовите данни, която е изградена върху уникалната идентичност на продуктите. Това осигурява постоянен поток на надеждна информация и повишава прозрачността в операциите между търговците на дребно и собствениците на марки.