The Global Language of Business
The Global Language of Business
Продуктова фотография
КолажСнимки
Какво е продуктовата фотография?
Качествената продуктова фотография е съществен елемент при изграждането на конкурентна визия на всяка компания. Възползвайте се от услугата на GS1 България за заснемане на продукти.
Ползи от продуктовата фотография
СъответствиеСПотребностите-1
Съответствие с потребностите на вашите търговски партньори
Качеството и размерите на заснетите изображения отговарят на стандартите на индустрията, което удовлетворява нуждите на вашите търговски партньори.
СпециалнаЛаборатория
Специална лаборатория
GS1 България разполага със специално оборудвана лаборатория за създаването на качествени снимки, множество изгледи и изображения с висока резолюция, 360-градусови изображения (24 изображения).
УдобноИГъвкаво-1
Удобно и гъвкаво
Снимките могат да Ви бъдат предоставени чрез имейл или на цифров носител. Ако вече сте въвели данни за своите продукти в Продуктовия каталог, може да добавите изображенията на заснетите продукти и да им осигурите видимост.
Рентабилност-1
Рентабилност
Ние предлагаме конкурентни цени за нашите фотографски услуги и спестявания от стойността.
  • Нашите снимки се придържат към изискванията цвят, светлина и общо качество на снимките;
  • Снимките могат да се използват за маркетингови цели, уеб промоции, рекламиране на Вашия сайт и други;
  • Продуктовата фотография е важна и съществена добавка към Вашия Продуктов каталог;

Членове на GS1 България

Нечленове

5 лв/снимка без ДДС

(5 безплатни снимки)

10 лв/снимка без ДДС

30 лв/бр. без ДДС

(5 безплатни 360° изображения)

200 лв без ДДС

за 360° изображения

Може да изпратите или донесете продуктите за заснемане в офиса на GS1 България. След приемане на снимките артикулите се взимат обратно или изпращат за сметка на получателя до 2 седмици след изпращането на снимките.
Продуктите не трябва да бъдат по тежки от 30 кг за снимките и 25 кг за 360 градусовото заснемане.
За повече информация и съдействие: +359 2 811 74 39.