The Global Language of Business
The Global Language of Business
Транспорт и логистика
Като производител, търговец на дребно или доставчик на логистични услуги, вие трябва по всяко време да знаете, къде точно се намират вашите пратки, откъде идват, кога и къде трябва да пристигнат.
Чрез стандартите GS1 се постига видимост в реално време по цялата верига на доставки, от източника до потребителя, независимо от вида на транспорта.
GS1 идентификатори в Транспорта и логистиката
GTIN
Глобален номер на търговската единица
SSCC за логистика/ транспортна единица
Сериен код на контейнер за транспортиране
GRAI за амбалаж
За многократна употреба (евро палет)
GLN
За фирми и техните локации (складове, производствени бази, правителствени агенции, пристанища, летища, търговски центрове и други)
GIAI за активи транспортни средства
(камиони, локомотиви, кораби и други), транспортни съоръжения (контейнери, ремаркета, вагони и други)
GSIN и GINC за пратки
(shipments and consignments)
transport-crop
Стандарти за споделяне на данни

Стандартите в действие

Сектор транспорт и логистика се фокусира върху 4 ключови бизнес процеси, чиято ефективност, бързина и точност се подобряват значително с използване на стандартите на GS1.

Стандартите в сектора

Mощен. Лесен.

Интерактивен

textile2
Ползи от прилагане на стандартите:
  • Улеснено управление на сложни доставки, включващи различни видове транспорт;
  • По-голяма прозрачност в потока на стоки и товари;
  • Увеличен контрол на пратките от контейнера през палета до отделния кашон;
  • Съкращава времето за получаване на стоката в склада;
  • Намаляване на грешките, причинени от ръчно въвеждане на данни;
  • Намаляване на разходите;
  • По-бърза и по-гъвкава адаптация към нов бизнес партньор;
  • Стандартизиране на документацията и по-плавен обмен на данни между изпълнителите;
  • Увеличена устойчивост в резултат на подобрено запълване на транспортните средства и намаляване на емисиите;
  • По-ефективно управление на ресурсите;
GS1 Print – онлайн приложение за логистични етикети