The Global Language of Business
The Global Language of Business
Почетни членове

Почетни членове на GS1 България

Ани Накова

Дългогодишен изпълнителен секретар на GS1 България (2005-2015)

Роден във Велинград. След завършване на висшето образование във ВИИ “Карл Маркс” /сега УНСС/, специалност “Информатика”, постъпва на работа в Изчислителен център на “Балканкар” Холдинг, отдел “Проектиране на Автоматизирани системи за управление”. През 1980 и 1981г. специализира в центровете за обучение на ICL и IBM в Лондон по “Системи за управление на бази от данни” и “Релационни бази от данни”.

От 1984 до 1991г. е директор в Главна дирекция “Информационно-изчислителен център”, към Министерството на вътрешната търговия и услугите, дирекция “Проектиране и програмиране на автоматизирани информационни системи”. Важен момент от дейността в този център e проучването на технологията и възможностите за използване на баркодове при продажбите в търговските обекти и управлението на складовете.

В периода 1988–1991 г. e Председател на Съвет към БТПП за подготовка на членството на България в Международната асоциация EAN International. От април 1995 е назначен за експерт в Бюро ЕАН България.

През юни 2003 г. с решение на Общото Събрание името на EAN International се преименува на GS1, а всички национални организации се преименуват на GS1 [Име на страна]. От 30.11.2005 г. GS1 България e със статут на Съвет към БТПП.

През 2005г. на първото си заседание Бюрото на Съвет  GS1 България избира за председател Цветан Симеонов, заместник-председател г-н Емилиян Абаджиев, а за изпълнителен секретар е утвърден г-н Христо Содев. Този пост заема до м. април 2015 г.

Кратка биография

Дългогодишен председател и изпълнителен директор на международната организация GS1.
По образование е инженер и е завършил Политехническия университет в Мадрид. г-н Лопера има и магистърска степен по бизнес администрация от Instituto de Empresa.
Професионалният му път започва в P&G през 1979 г., като компютърен анализатор, като скоро след това става IT директор на P&G Испания, а по-късно IT директор на P&G Северна Европа (Великобритания, Ирландия и Скандинавия). През 1992 г. се пренасочва към маркетинга. През следващите години заема позицията на Маркетинг директор в P&G за различни дивизии и региони, в т.ч. Испания, Иберия и Европа. Натрупва голям опит при въвеждането на нови марки и ценообразуване в Европа.
Г-н Лопера е привърженик на сътрудничеството между производителите и търговците на дребно в търговията, като през 1984 г. той основава програма за сътрудничество между ключови търговци на дребно, включително Mercadona, Carrefour, Auchan и P&G Испания.
През април 2003 той е избран в Управителния съвет на GS1 г. след като е назначен за главен изпълнителен директор на GS1. Под неговото ръководство организацията бележи период на големи промени, сред които най-вече сливането на EAN International и UCC в GS1 AISBL.
Мигел Лопера се оттегля през 2022г.

Почетен изобретател, носител на Орден „Свети Равноапостоли Кирил и Методий“, лауреат на Димитровската награда. Дългогодишен член на УС на GS1 България

В периода 1965-1972г. следва висше образование в Германия, където защитава докторска дисертация, в областта на невронните мрежи. Научната разработка дава основата на нов курс по моделиране процесите на обучение и формиране на паметта в човешкия мозък в ТУ Илменау (Die Technische Universität Ilmenau).

В периода 1972-73г. работи като научен сътрудник в Централния институт за изчислителна техника (ЦИИТ), където участва в разработката на първия тестер за дискови запомнящи устройства за ЗЗУ Стара Загора. През следващите две години е ръководител Лаборатория Електроника към ЦУВ Прогрес. Г-н Илиев е автор на първия тунер усилвател с цифрова настройка “Селект” и първата електронна телевизионна игра “Турнир”.

От 1974 до 1990г. е научен секретар и ръководител направление “Кибернетика” на Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН. Ръководи разработката на машина за оптическо сортиране на ориенталски тютюн “Делтахром” и модулните системи за изграждане на системи за управление на промишлени процеси МИК68 и МИК2000.

През 1990г. участва в основаването и става президент на „Датекс“, компания за производство на електроника и софтуер. Ръководи разработката на първия лазерен принтер с вградена кирилица “Мултискрипт”, програмния продукт за поддръжка на кирилица Флекстайп, първия фискален и първия мобилен принтер, първия мобилен терминал за плащане с банкови карти, фамилия устройства  за разширяване на функциите на мобилни телефони за четене на баркод и банкови карти. Създава първия отдел за разработка на Географски Информационни Системи, автор на BGmaps.

През 1995г. взема участие в основаването на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), като става първият председател и  заема поста до 1996г.

През  2016г. основава компанията за разработка на иновативни продукти в областта на информационните и комуникационни технологии „Некст Лаб“ ЕООД.