The Global Language of Business
The Global Language of Business
Календар на обученията
bg-barcode-logo_new
Продуктов каталог БГ Баркод – функционалности и ползи 
Как да въведете продуктови данни в каталога, какви са ползите за фирмите и споделяне на основни атрибути в глобален регистър, са част от темите, които ще разгледаме в обучението.
БГ Баркод
София, България
calendar-sm
Дата на събитието
правила
Правила за определяне и управление на GTIN номера, идентификация на търговски единици и кашони
Чрез няколко лесни правила, баркодовете ще са винаги правилно определени за продукта и неговите вариации. Научете за различни методи за идентификация на кашони.
GS1
София, България
calendar-sm
Дата на събитието
EDI
Електронен обмен на данни и стандартите GS1
Научете как се предават структурни данни, автоматично от една информационна система на друга. Какви електронни бизнес съобщения можете да обменяте с партньорите си и как да оптимизирате разходите си чрез стандарта GS1 EDI.
GS1
София, България
calendar-sm
Дата на събитието
Gs1print-222x300
Създаване на GS1 логистични етикети чрез онлайн приложение GS1 Print
GS1 логистичният етикет позволява на потребителите да идентифицират логистични единици уникално и еднозначно, с цел проследяване във веригата на доставки.
GS1 Print
София, България
calendar-sm
Дата на събитието
ecomgrid-1024x223
Глобална мрежа за синхронизация на основни данни, GDSN. Качествена информация за продуктите и ползите за бизнеса
GDSN (Global Data Synchronization Network) е най-голямата мрежа от сертифицирани бази данни за ефективно споделяне на продуктова информация, както на местно ниво, така и в целия свят, в т.ч. необходими данни за поръчване, при складиране и логистика, и за управление на продажбите.
EComGrid
София, България
calendar-sm
Дата на събитието
healthcare-1
Идентификация на лекарства и медицински изделия по стандартите GS1 – правила и регулации
Използването на стандартите GS1 в здравеопазването повишава безопасността на пациентите, стимулира ефективността на веригата на доставки и подобрява проследимостта на лекарствата и медицинските изделия. Научете за ролята на стандартите GS1 в глобалната идентификация, регулаторни изисквания към производителите, базите данни.
GS1
София, България
calendar-sm
Дата на събитието
IFS
IFS Food – Изискване за GLN
Какво е значението, по какъв начин се формира и как се проверява валидността на GLN номера са въпросите, на които ще намерите отговор на обучението, свързано с изискване при сертифицирането по международния стандарт IFS Food.
GS1
София, България
calendar-sm
Дата на събитието