The Global Language of Business
The Global Language of Business
Календар на обученията
правила
Правила за определяне и управление на GTIN номера, идентификация на търговски единици и кашони
Чрез няколко лесни правила, баркодовете ще са винаги правилно определени за продукта и неговите вариации. Научете за различни методи за идентификация на кашони.
Онлайн
calendar-sm
Очаквайте скоро
shutterstock_354
Качество на баркод символите. Технически изисквания и параметри.
Научете на какво да обърнете внимание при генериране на баркод символи, препоръчителни размери,  допустимите цветови комбинации както и за местата на поставяне на самия символ.
Онлайн
calendar-sm
Очаквайте скоро
bg-barcode-logo_new
Продуктов каталог БГ Баркод – функционалности и ползи. Глобална класификация на продуктите
Как да въведете продуктови данни в каталога, какви са ползите за фирмите и споделяне на основни атрибути в глобален регистър, са част от темите, които ще разгледаме в обучението.
Онлайн
calendar-sm
Очаквайте скоро
ecomgrid-1024x223
Ефективно управление на продуктови данни. ЕcomGrid
GDSN (Global Data Synchronization Network) е най-голямата мрежа от сертифицирани бази данни за ефективно споделяне на продуктова информация, както на местно ниво, така и в целия свят, в т.ч. необходими данни за поръчване, при складиране и логистика, и за управление на продажбите.
Онлайн
calendar-sm
Очаквайте скоро

 

Gs1print-222x300
Създаване на GS1 логистични етикети чрез онлайн приложение GS1 Print
GS1 логистичният етикет позволява на потребителите да идентифицират логистични единици уникално и еднозначно, с цел проследяване във веригата на доставки.
Онлайн
calendar-sm
Очаквате скоро

 

e-label
Електронни етикети при вината
Научете как се създадете електронни етикети при алкохолни продукти, чрез платформата Bottlebooks.
Онлайн
calendar-sm
Очаквайте скоро
P1020
Идентификация на медицински изделия по стандартите GS1 – правила и регулации
Използването на стандартите GS1 в здравеопазването повишава безопасността на пациентите, стимулира ефективността на веригата на доставки и подобрява проследимостта на лекарствата и медицинските изделия. Научете за ролята на стандартите GS1 в здравеопазването.
Онлайн
calendar-sm
Очаквайте скоро

 

2d-migration
Новите 2D баркод символи и GS1 Digital link– определение, специфика, кодиране на данни, приложения
Научете как се маркират продукти с 2D баркод символи, дапълнителни данни и дигитален линк към продуктава инфорчация. GS1  Digital link е нов стандарт, който предоставя стандартен начин за изразяване на GS1 ключове и данни за атрибути във формат, който може да се използва в мрежата.
Онлайн
calendar-sm
Очаквайте скоро
EDI
Електронен обмен на данни и стандартите GS1
Научете как се предават структурни данни, автоматично от една информационна система на друга. Какви електронни бизнес съобщения можете да обменяте с партньорите си и как да оптимизирате разходите си чрез стандарта GS1 EDI.
Онлайн
calendar-sm
Очаквайте скоро

 

Paprika M
Идентификация на пресни храни – кодиране на допълнителна информация в GS1 баркод символи
Научете как да маркирате с баркод пресни продукти, необходими допълнителни данни за специфична категория продукти.
Онлайн
calendar-sm
Очаквайте скоро
IFS
IFS Food – Изискване за GLN
Какво е значението, по какъв начин се формира и как се проверява валидността на GLN номера са въпросите, на които ще намерите отговор на обучението, свързано с изискване при сертифицирането по международния стандарт IFS Food.
Онлайн
calendar-sm
Очаквайте скоро