The Global Language of Business
The Global Language of Business
Ръководни органи
Форум на ползвателите
Съгласно чл. 20 от Устава на Сдружение GS1 България най-малко веднъж годишно се провежда ФОРУМ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ (Форум на асоциираните членове), където всеки член на Сдружението може да участва и да дава предложения и становища по темите в предварително определения дневен ред. По решение на УС това ще се случва в четвъртото тримесечие на всяка година за определен период от време, но предложения могат да бъдат изпращани и през останалата част на годината на адрес gs1bulgaria@gs1bg.org, и същите ще бъдат сведени до знание и предложени за обсъждане от органите на Сдружението.
Вашето мнение е важно за нас, за да отговорим по-добре на Вашите нужди!
Управителен съвет

Име на ръководен орган

Име на организация

Роля

Веселин Стоянов

Транспрес ООД

Управител

Елза Маркова


Белла България АД

Изп. директор; Зам.-председател на GS1 България

Надежда Панчева

Сердика фарма Ринг АД

Председател на Съвета на директорите

Жан Котан

Метро Кеш&Кери България ЕООД

Изп. директор

Венелин Димитров

СофтГруп АД

Изп. директор

Петър Велев

Екофарм АД

Изп. директор

Аксиния Баева

Спорт-Депо АД

Изп. директор

Чавдар Селвелиев

Магре-Замразени храни ЕООД

Управител

Цветан Симеонов

БТПП

Председател на УС на БТПП и Председател на GS1 България

Общо събрание

Име на организация

Име

БТПП

Цветан Симеонов
 Председател

Сторбейз АД

Васил Тодоров

 Изп. Директор

БТПП-ЦПОПКФО ЕООД

Маргарита Дамянова

 Управител

Викорс АД

Васил Тодоров

 Изп. Директор

Везни ЕООД

 Зорница Керемедчиева Дамян

 Управител

АТС Младост ЕАД

Милен Моллов
 Представител