The Global Language of Business
The Global Language of Business
GS1 GDSN
Когато информацията за продукта е достъпна и точна, вашият бизнес печели
Глобалната мрежа за синхронизация на данни (GDSN) е най-голямата мрежа за продуктови данни в света.
GDSN дава възможност на компаниите да споделят безпроблемно висококачествени данни за продуктите на всеки пазар и по всички канали. Всяка компания, независимо от нейния размер, се нуждае от навременни и надеждни данни за продуктите в рамките на осъществяване на нейната търговска дейност, но и по отношение на нуждите на  крайните потребители.
Как работи GDSN
В GDSN висококачествено продуктово съдържание се въвежда еднократно и се поддържа, споделя и актуализира автоматично, като е гарантирано, че търговските партньори имат бърз достъп до най-актуалната и пълна информация за продуктите, предмет на техния търговски интерес и бизнес отношения, както на местни, така и на световни пазари.
Компаниите могат да ползват GDSN, като се абонират за въвеждане и получаване на информация в/от съответната база данни, част от мрежата и наричана по нататък GDSN data pool.
Регистрацията и ползването на GDSN data pool ще ви позволи да настроите съдържанието на продуктите си, съобразно изискванията на съответния пазар и да го синхронизирате с вашите търговски партньори, като осигурите надеждни данни за всички партньори и пазари едновременно.
GDSN реализира следните предимства за вашия бизнес:
gdsn-benefits-simultaneous-sharing-2x
Споделяне на продуктови данни в реално време с всички търговски партньори
gdsn-benefits-data-management-2x
Намаляване на времето и разходите за управление на данните
gdsn-benefits-quality-2x
Елиминиране на ръчните процеси и намаляване на грешките, подобряване на качеството
gdsn-benefits-speed-2x
По-лесно и бързо реализиране на пазара на нови продукти
gdsn-benefits-brand-transparency-2x
Доверие в марката и прозрачност за клиентите
GS1_VBG_Retailer_RGB_2022-06-02
Бърз растеж на продажбите
Към днешна дата успешно функционират 44 сертифицирани GDSN data pool-а в света, които са свързани в мрежа и синхронизират данни за продуктите на участниците в мрежата.
За България първата сертифицирана база данни е EcomGrid и е базирана на технологията на atrify.
EcomGrid