The Global Language of Business
The Global Language of Business
GS1 Print
GS1 логистичният етикет позволява на потребителите да идентифицират логистични единици уникално и еднозначно, с цел проследяване във веригата на доставки
Фирмите членове на GS1 България, които се нуждаят от логистични етикети за своята дейност, могат да използват безплатно уеб-приложение GS1 Print, разработено от GS1 Австрия. GS1 Print е лесно за употреба и е особено удачно за малките фирми.
Приложението GS1 Print е изцяло съобразено със стандартите GS1 и препоръките за добри практики, и осигурява необходимото качество и технически параметри на логистичните етикети.
Чрез GS1 Print може да създавате етикети за различни видове логистични единици:
  • Съдържащи продукти с фиксирано тегло;
  • Съдържащи продукти с променливо тегло;
  • Смесено съдържание;
Информацията която може да бъде кодирана:
GS1_ЛогистиченЕтикетКартинкаСъдръжание
*При избор на формат на етикета А4 от основните настройки ще може да добавите номер на поръчката или брутно тегло на логистичната единица.
Приложението GS1 Print работи без връзка към вътрешни бази данни на фирмата, а достъпът до него става през уеб браузър. Част от функционалностите на приложението включват:
ВъзможностЗаДобавянеНаЛого
Възможност за добавяне на лого на фирмата върху етикета
A5А4_ФорматЕтикет
Възможност за добавяне на лого на фирмата върху етикета
УправлениеНаИзползванитеSSCC
Управление на използваните SSCC номера (без повторения)
ПринтиранеНаДвеКопия
Отпечатването не е обвързано с конкретен вид и марка принтери
АрхивНаСъздаденитеЕтикети
Архивиране на създадените етикети
За достъп до приложението, е необходимо да имате GS1 фирмен префикс, както и да се регистрирате тук. Приложението е преведено на български език, за да промените езика трябва да изберете падащото меню, разположено в долната част на страницата. Подробно ръководство за употреба може да намерите тук.
За повече информация и съдействие относно изготвянето на стандартни етикети: +359 2 811 74 39.
GS1_Print-2