The Global Language of Business
The Global Language of Business
За нас
GS1 е международна организация с нестопанска цел, която координира разработването и поддържането на най-широко използваните стандарти за веригите на доставка в различните сектори в цял свят. Създаването на нови и обновяването на съществуващите стандарти се инициира от самите компании и се осъществява в рамките на дефиниран процес по разработване на стандарти.
Най-разпознаваем от стандартите е GS1 баркодът, който е определен от Би Би Си като „едно от 50-те неща, изградили световната икономика“.
Днес стандартите GS1 подобряват ефикасността, безопасността и прозрачността по веригите за доставки в повече от 25 сектора, включително омни-канална търговия, здравеопазване, транспорт и логистика, обществено хранене, техническа индустрия и др.
Организацията е представена в отделните страни чрез местни национални организации, базирани в 116 държави. Над 2 милиона фирми, използват стандартите GS1 в своята ежедневна работа.  Дневно в цял свят се сканират над 6 милиарда баркода.
Националните организации GS1 консултират фирмите относно прилагането на стандартите и подобряването на техните бизнес процеси. Същите са допълнително обединени по региони:
 • Северна Америка;
 • Латинска Америка и Мексико;
 • Европа (преди Западна, Централна и Източна);
 • МЕМА (Близък изток и Средиземноморие);
 • Азия и Тихи океан
и имат своите форуми за обсъждане на специфични за съответните региони въпроси.
GS1_Bulgaria_Large_RGB_2014-12-17
GS1 България е сдружение с нестопанска цел, което е член на Международната организация GS1 и на регионалната GS1 в Европа. Със своята дейност Сдружението осигурява на българските фирми достъп до глобалната система от стандарти GS1.
Част от дейносттите на Сдружение GS1 България са:
 • Предоставя лицензи за фирмени префикси GS1 и единични идентификационни номера, които започват с префикс за България 380, определен от GS1 AISBL;
 • Следи за уникалността на предоставяните идентификационни номера;
 • Публикува предоставените идентификационни номера в сайта на Сдружението и в Глобална платформа от регистри GS1/GEPIR;
 • Поддържа база данни за своите членове;
 • Организира семинари, тематични обучения и конференции, и предоставя консултации по приложение на стандартите;
 • Като неутрален партньор съдейства да се координират дейностите по имплементиране на стандартите GS1 в България.
През 2021 г. GS1 България отбеляза 30 години приложение на стандартите в Българи. Повече относно историята и развитието на Сдружението можете да разгледате в юбилейната брошура 30 години.