The Global Language of Business
The Global Language of Business
Verified by GS1
Потърсете в GS1 Registry Platform информация за продукта, предоставена от собственика на марката, за да се проверите идентичността на продукта.
Verified by GS1
предоставя възможност да се направи проверка за всеки баркод и идентичността на продукта, регистриран в регистрите на GS1.
Необходимо е да се въведе GTIN номера под баркода на продукта.
Глобален електронен регистър GEPIR мигрира към Verified by GS1
От началото на 2024 г. електронния международен регистър GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) за проверка на идентификационните номера и тяхната принадлежност към съответните ползватели на стандартите GS1 преминава към новата платформа Verified by GS1.

 

 

Връзката към GEPIR вече не работи и търсенето на данни се пренасочва към Verified by GS1.

Verified by GS1 осигурява по-добри възможности за проверка на информация за баркод номера (GTIN, UPC, EAN), глобални номер на локации GLN, различни GS1 идентификатори като SSCC на логистичен етикет, GRAI за амбалаж, GCN за номер на купон, GMN за номер на модела на продукт (медицинско изделие) и други. Проверката може да се прави и по име на фирмата.

Във Verified by GS1 може да се види основна информация за продуктите, която е попълнена от производителя или притежателя на търговската марка, която съдържа 7 атрибута, в т.ч. GTIN, марка, описание, URL адрес на изображението на продукта, код по Глобална класификация на продуктите (GPC), нетно съдържание и целеви пазар.