The Global Language of Business
The Global Language of Business
Verified by GS1
Потърсете в GS1 Registry Platform информация за продукта, предоставена от собственика на марката, за да се проверите идентичността на продукта.
Verified by GS1
предоставя възможност да се направи проверка за всеки баркод и идентичността на продукта, регистриран в регистрите на GS1.
Необходимо е да се въведе GTIN номера под баркода на продукта.
Глобален електронен регистър GEPIR
GEPIR е световна, интернет базирана платформа, която позволява проверка, дали дадена фирма е член на международната организация GS1. Регистърът също дава основна информация за контакт с фирмите-членове. Търсенето може да се извърши с идентификационен номер на продукт (GTIN), номер на физическа локация (GLN), номер на пратка (SSCC) или име на фирма.