The Global Language of Business
The Global Language of Business
Регистрация в GS1 България
При създаването на потребителски профил е необходимо да въведете основни данни за контакт. След приключване на процеса и натискане на бутон „Регистрация“, ще получите съобщение по имейл, чрез който да потвърдите регистрацията си.
След като регистрирате потребителския профил, влезте в него и изберете „Регистрирай фирма“. Необходимо е да въведете обща информация за фирмата, данни за управляващ, данни за фактура, адрес и контакти на фирмата във формата за регистрация.

За маркиране на продукти с баркод може да изберете блок от номера: 100, 1 000, 10 000 или 100000

За единични продукти може да изберете GTIN 8 или GTIN 13

За идентификация на локации може да изберете единичен GLN или пакет от 10 GLN

Встъпителна вноска Членски внос
... лв.
Дължим от следващата година
... лв.
* Единичните номера са с фиксирана вноска независеща от оборота
Тарифи
Фирмен префикс/ блок номера
Годишен оборот (в хил. лева) Встъпителен членски внос (в лева)
100 номера 1 000 номера 10 000 номера 100 000 номера
от 0 до 10 400 600 800 800
от 10 до 100 600 800 1 000 1 200
от 100 до 1 000 1 000 1 200 1 400 1 800
от 1 000 до 2 000 1 400 1 800 2 000 2 400
от 2 000 до 3 000 2 000 2 400 2 600 3 000
от 3 000 до 5 000 2 600 3 000 3 400 3 800
от 5 000 до 10 000 3 400 3 800 4 200 4 600
от 10 000 до 15 000 4 200 4 600 5 000 5 400
над 15 000 5 000 5 400 5 800 6 200

Встъпителният членски внос за фирмен префикс се определя на база оборота на фирмата за предходната календарна година и капацитета на фирмения префикс (блок от номера за кодиране).

При изчерпване на капацитета на фирмения префикс, нов може да бъде получен при заплащане на най-ниската встъпителнта вноска за съответния капацитет.

Единични GTIN и GLN номера/ пакет
Встъпителна вноска (в лева)
GLN (за един брой) 200
GTIN - 8 (за един брой) 200
GTIN - 13 (за един брой) 200
GLN (пакет от 10 броя) 400

При изчерпване на капацитета на фирмения префикс, нов може да бъде получен при заплащане на най-ниската встъпителнта вноска за съответния капацитет.

* Настоящата тарифа за членския внос е приета от ОС с Решение по т. 5 Протокол № ОС-07/ 17.01.2018 г. и е в сила от 1 януари 2019 година.

Годишен членски внос
При наличие на втори номер/ префикс При наличие на трети номер/ префикс
Номера Годишен членски внос /лв/ 100% ВК* + 20% НК* 100% ВК* + 20% от сбора на НК*
GLN (за един брой) 50 60 70
GTIN - 8 50 60 70
GTIN - 13 50 60 70
GLN (пакет от 10 броя) 100 120 140
Блок от 100 номера 150 180 210
Блок от 1 000 номера 200 240 280
Блок от 10 000 номера 300 360 420
Блок от 100 000 номера 350 420 490
GLN (за един брой) 50 60 70

* ВК – висок капацитет

* НК – нисък капацитет

При наличие на повече от един идентификационен номер или капацитет от номера, таксата за годишен членски внос се образува по следния начин:

100 % от стойността на по-високия членски внос + 20% от стойността на останалите номера

* Настоящата тарифа за членския внос е приета от ОС с Решение по т. 5 Протокол № ОС-07/ 17.01.2018 г. и е в сила от 1 януари 2019 година.

Такси за услуги
Фирми членове Нечленове
Обучения и семинари Безплатно The-price-event
Консултация в офиса на Сдружението Безплатно 100 лв. на посещение (първата безплатно)
Консултация на място 100 лв./ ден (2 броя годишно безплатно) 300 лв./ ден (първата безплатно)
Генериране на баркод символи 5лв./ бр. (5 бр. безплатно) 10лв./ бр.
Заснемане на продукт (продуктова фотография) 5 лв./ снимка (5 снимки безплатно) 5 лв./ снимка
360° продуктова фотография 30 лв. / анимация ( 5 артикула безплатно) 200 лв. / анимация
Въвеждане на данни в продуктовия каталог 29 лв. за артикул
Отдаване на зала под наем - 408, ет.4, ул. Искър 9 36 лв. до 2 часа/ ден, 95 лв./ ден

Обявените цени са без ДДС

Ползване на продуктова информация

Ако Вие сте търговски партньор, верига, разработчик на онлайн платформи или мобилни приложения, регулаторен орган и др., и имате необходимост от достоверна информация за продукти, БГ Баркод е правилното място, където ще получите надеждна информация бързо и лесно. За целта трябва да се регистрирате в нашата платформа БГ Баркод .

След като се регистрирате получавате достъп до основна информация и възможност за безплатно търсене. За изтегляне и ползване на информацията е необходимо да притежавате съответния лиценз. Видовете лицензи може да видите в таблицата по-долу.

За въпроси относно ползването на продуктова информация може да се обръщате към нас, чрез формата ни за контакт и посочените телефони.

След като завършите всички стъпки по регистрацията, автоматично се генерират три документа: Регистрационна карта, Молба за членство и Писмо за оторизираното лице. При заявка на блок от номера необходимо е да приложите Отчет за приходи и разходи (ОПР) за изминалата година. Всички документи, подписани и подпечатани, изпратете на адрес: GS1 България, 1058 София, ул. Искър 9 или сканирани на имейл: gs1bulgaria@gs1bg.org. или прикачете в профила на фирмата. Встъпителната вноска е дължима след получаване на проформа фактура, която ще бъде изпратена на посочения имейл за контакт. Моля, посочете номера на проформата при плащане.
Издадените идентификационни номера може да се използват, когато състоянието на фирмата премине в „Активна“. За постигане на легитимност и уникалност, всеки определен номер на продукт трябва да се регистрира в продуктов каталог БГ Баркод. След вход в системата и избор на името на фирмата натиснете Добави нов продукт.