The Global Language of Business
The Global Language of Business
EComGrid – българският сертифициран GDSN data pool
Българските производители, доставчици, търговци на едро и дребно могат да споделят качествени данни за продуктите бързо, лесно и сигурно посредством платформа, изградена по международен стандарт. От 1-ви юли 2021г. Сдружение GS1 България, в качеството си на търговски представител, предлага услугата „Синхронизация на продуктови данни“ като част от Глобалната мрежа за синхронизация на данни, GDSN.

“Не знаехме нищо за глобалната мрежа за синхронизация на данни. Времето, което трябваше да започнем да обменяме данните, беше кратко и се чувствахме напрегнати, но получихме много надеждна подкрепа. Сега мога уверено да кажа, че е много по-добре да започнем от самото начало с правилните данни, попълнени в EComGrid, вместо със старомодните и тромави електронни таблици.”

Alexander Vassilev, I.V.R Reisburo Gmbg

 

GDSN (Global Data Synchronization Network) е най-голямата мрежа от сертифицирани бази данни за ефективно споделяне на продуктова информация, както на местно ниво, така и в целия свят, в т.ч. необходими данни за поръчване, при складиране и логистика, и за управление на продажбите. Към 14 октомври 2022 г. ползвателите на платформата са над 67 900, а броят на регистрираните GTIN/баркодове надхвърля 39 345 744 продукта и нараства ежедневно.
Мрежата обхваща 53 бази данни (data pools), от които повече от 20 са в Европа. В Китай, от 2019 г., решението е допълнително обвързано с митническото деклариране и освобождаване на стоки при внос и износ. В GDSN висококачествено продуктово съдържание се въвежда, поддържа, споделя и актуализира автоматично, и е гарантирано, че търговските партньори имат бърз достъп до най-актуалната и пълна информация за продуктите, предмет на техния търговски интерес и бизнес отношения.

Адаптираното решение на база данни за България е с името EComGrid и е базирано на технологията на 1WorldSync, която е един от утвърдените в цял свят софтуерни разработчици на такъв тип бази данни. Освен в Германия тази технология се използва в Австрия, Белгия и Люксембург, Италия, Испания, Чехия, Словения, Австралия и Нова Зеландия, а броят на абонатите е почти 1/3 от общия брой на ползвателите на GDSN в света, а именно 20 000 компании, които споделят точно и надеждно продуктово съдържание със своите партньори в над 50 държави. Водещи клиенти са най-успешните търговци, които се стремят да запазят по този начин лидерските си позиции или активни компании, които искат да постигнат по-бързо по-висока конкурентоспособност и разширят пазарния си дял, заради улеснения достъп до техните продукти.

EComGrid има за цел да помогне на бизнеса в България да посрещне все по-сложните изисквания към продуктовите данни от страна на потребители, търговски партньори и регулаторни органи в условията на увеличаващата се дигитализация. Таксите за включване към data pool-а в България са съобразени с разликите в икономиките. Използването на услугата води до освобождаване на капацитет за фирмите и се повишаване на качеството и точността на информацията.
За повече информация относно EComGrid, безплатни консултации за принципите на работа на Глобалната мрежа и базата данни за България, възможностите за регистрация и тарифата, моля да се свържете се с GS1 България на gs1bulgaria@gs1bg.org и на телефон 02/ 8117 439.