The Global Language of Business
The Global Language of Business
Безопасността на крайния потребител и повишаване качеството на обслужване са важни за дейността на организацията. Маркировката с GS1 баркод успешно се използва от различни мобилни приложения.
През 2014 г. стартира първото мобилно приложение за проверка легитимността на баркодовете, БГ Баркод. Приложението е разработено за двете най-разпространени платформи Android & iOS и може да се изтегли безплатно от двете платформи – Google Play и App Store. Периодично обновяване на приложението гарантира работата му на нови устройства, както и се добавят функционалности, които да повишат качеството на потребителското преживяване.
БГ Баркод позволява чрез сканиране на баркода да се получи информация за фирмата притежател на търговската марка, допълнителна информация за продукта, при хранителни продукти – хранителна стойност и алергени. Допълнителна функционалност позволява персонализиране на приложението, като потребителят посочи алергените, към които има непоносимост. След сканиране на баркода на продукта приложението алармира за съдържанието на съответния алерген.
222
За продукти започващи с 380, приложението показва данни за продукта, ако информацията е въведена в Продуктовия каталог. Ако баркодът е нелегитимен, приложението предоставя възможност за изпращане на сигнал до GS1 България, за да се предприемат необходимите мерки по отстраняването на констатираната нередност.
За баркодовете, които не започват с 380, издадени от други Национални организации GS1, приложението препраща и показва информация от международния регистър GEPIR.
Последната обновена версия на мобилното приложение БГ Баркод е от юли 2022г и е изтегляно над 23 хиляди пъти.

За достъп към приложението, сканирайте тук:

itunes-code
andriod-code