The Global Language of Business
The Global Language of Business
Уникален идентификатор на юридическо лице LEI код
Сигурност и спокойствие с услугите за LEI код на GS1
GS1 България е официален Регистрационен агент на GS1 AISBL за издаване и обновяване на Legal Entity Identifier (LEI код), която е акредитирана от Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) като оперативно представителство, LOU.

Идентификатор на юридическо лице LEI

Доверие и прозрачност в глобалните транзакции

Businesswoman pressing face emoticon on the keyboard laptop .Customer service evaluation concept.blue tone

Вижте повече за LEI

LEI е уникален код за еднозначна идентификация на правните субекти, участващи в пазарите с финансови инструменти в глобален мащаб. Целта е да се подобри измерването и мониторинга на системния риск и да се подкрепи по-рентабилното изпълнение на регулаторните изисквания по отношение на отчетността.
Структурата на Идентификатора на юридическиото лице (LEI) е определена в стандарта ISO 17442:2012. LEI се състои от 20 символа:
LEI-structure-LOU-Germany
 • Първите четири цифри идентифицират местната оперативна единица (LOU), която е издала номера;
 • Следващите 12 символа се състоят от цифри и букви. Комбинацията е уникална за юридическото лице;
 • Петата и шеста позиция са резервирани и трябва винаги да бъдат 0;
 • Последните две цифри са контролни;
Всеки LEI код се обвързва с набор от данни, които стават публично достъпни в базата данни на GLEIF:
 • Официално наименование на юридическото лице или на управителя на фонда;
 • Име на регистъра и регистрационен номер;
 • Седалище на основната структура или на управителя на фонда;
 • ISO код на държавата (напр. BG);
 • Дата на първоначално издаване на LEI;
 • Дата на последна промяна на запазената информация;
 • Срок за подновяване на LEI;
Стъпка 1:
Необходимо е да се регистрирате в системата на LEI Direct тук.
Моля, попълнете задължителните полета и изпратете Вашата регистрация. Ще получите имейл за потвърждение.
Забележка: Ако не получите незабавно обратен имейл, моля проверете за получаването на такъв в папка нежелана поща/спам.
Стъпка 2:
Необходимо е да влезете в потребителския си профил и да кандидатствате за един или повече LEI кода, или за подновяване на срока за вече издадените.
Секцията LEI услуги е контролен център за управление на данните Вашите данни и LEI кодовете.
През профила може да направите и прехвърляне на LEI код, предоставен от друг доставчик, към GS1.
LEI direct
Ако имате въпроси, свързани с Идентификаторa на юридическите лица (LEI), моля изпратете Вашето запитване на lei@gs1bg.org .
В сила от 06 юли, 2021 г. (Цените са без ДДС).
Възможност за предплащане на таксата за подновяване на LEI код за период съответно от 2 или 4 години. Ползите включват:
 • По-добра цена на годишна база;
 • Намаляване на евентуални счетоводни грешки и броя на плащанията;
 • Отпада необходимостта да се помни датата за подновяване;
Тарифа:
LEI-пакет
Допълнителни услуги:
 • Издаване на LEI PDF Сертификат за срок от 1 година EUR 19.00;
Промяна на профила в LEI и прехвърляне на LEI се извършват безплатно.
Годишната такса за обслужване за ползване на LEI включва такса за поддържане на глобалната LEI система (GLEIS contribution). Тази такса се използва за финансирането на GLEIF като централна институция. Настоящата такса, GS1 заплаща директно на GLEIF. Правно независими организации и организации със самостоятелно счетоводство (от индустрията, търговията, обслужващия сектор и др.) са длъжни да заплатят посочената такса.
Ако имате въпроси, свързани с Идентификаторa на юридическите лица (LEI), моля изпратете Вашето запитване на имейл  lei@gs1bg.org
Ползвателите на LEI код могат да получат официален Сертификат. В него се съдържат данни за фирмата, уникалния LEI код, QR код за проверка в официалния сайт на GLEIF и периода на валидност. Цената за издаване на Сертификата е 19 евро и може да бъде заявен при кандидатстване за нов LEI или при заявка за подновяване.
LEI-сертификат
Кандидатствай за LEI код