The Global Language of Business
The Global Language of Business

Повече от 30 години GS1 България предлага уникална идентификация на вашите продукти и локации, ефективност и прозрачност по веригата на доставки. Стандартите GS1 се използват в цял свят.

 Вие сте на правилното място!

Проверка на членство
Последни новини
Календар на събитията
 

Общото събрание на GS1 е мястото, където се вземат ключови решения за бъдещето на организацията. С оглед на ключовата си роля в управлението, натоварена както с формулирането на стратегическата насока на организацията, така и с наблюдението на нейното глобално представяне, ОС се посещава от ключови участници на индустрията и ключови компании, вземащи глобални решения и национални организации GS1, в рамките на общността на GS1 от 80 държави. Освен това членовете на Управителния съвет на GS1 се събират по това време.

GS1 Конференция по здравеопазването е ключово глобално събитие за споделяне на информация с общността на GS1 Healthcare. Лидери в областта на здравеопазването от частната индустрия и правителствени агенции ще представят напредъка и усилията за внедряване на стандарти GS1, които подобряват безопасността на пациентите, сигурността и ефективността по веригата за доставки.