The Global Language of Business
The Global Language of Business

Повече от 30 години GS1 България предлага уникална идентификация на вашите продукти и локации, ефективност и прозрачност по веригата на доставки. Стандартите GS1 се използват в цял свят.

 Вие сте на правилното място!

Проверка на членство
Последни новини
Календар на събитията
GS1 Конференция по здравеопазването е ключово глобално събитие за споделяне на информация с общността на GS1 Healthcare. Лидери в областта на здравеопазването от частната индустрия и правителствени агенции ще представят напредъка и усилията за внедряване на стандарти GS1, които подобряват безопасността на пациентите, сигурността и ефективността по веригата за доставки. За повече информация посетете https://healthcareconference.gs1.org/

 

 

Ефективност, прозрачност, устойчивост

Намаляване на хранителните отпадъци, по-добро управление на наличностите и повече информация за потребителя? Всичко това на по-малко място върху етикета.

 

На 11 октомври 2023 г. (сряда) от 15:00 часа GS1 България организира конференция на тема „ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ GS1 В ХРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР“, в хибриден формат – онлайн и на място, на ул. Искър № 9 (в сградата на БТПП), зала А, от 15:00 ч.

 

В първата част на конференцията след официално откриване от страна на Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на GS1 България и представители на ресорните министерства, е предвидено изказване на Елена Томанович, главен директор за ангажиране с индустрията към Глобалния офис на GS1, софтуерни разработчици и експерти на GS1 България за представяне на стандартите за уникална идентификация и маркиране на пресни храни с 2D баркодовете, реални решения и стъпки на имплементиране.

 

Във втората част думата ще бъде дадена на фирмите – представители на търговията на дребно и производителите да споделят свои добри практики, опит и ползи от внедряване на стандартите.

 

В рамките на дискусионната част ще могат да бъдат задавани въпроси, както към лекторите така и конкретни технически въпроси към експертите от GS1/GS1 България.

 

За участие в конференцията (онлайн или на място), моля да направите своята заявка на тел.: 02/8117 567 и 611, или e-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!!

 

ПРОГРАМА

 

 

От 23 до 26 октомври 2023 г. в гр. Атина, Гърция ще се проведе Регионалният форум на GS1 в Европа и тази година събитието ще бъде в хибриден формат.

 

GS1 следи актуалностите в световен мащаб и в пленарните сесии са заложени теми като връзката между GS1 и изкуствения интелект, електронната търговия, ролята на GS1 за изграждането на по-екологично бъдеще. Цифровият продуктов паспорт също ще е във фокуса на предвидените дискусии. Той е трансформиращо решение, което дава възможност на потребителите да получат информация за жизнения цикъл и въздействието на даден продукт върху околната среда, а индустрията носи отговорност за своите практики. Като основна тема се запазва и внедряване на стандартите GS1 в здравеопазването.

 

Регионалният форум на GS1 в Европа играе важна роля за справяне с регионалните предизвикателства и за насърчаване на сътрудничеството между 49-те Национални организации (НО) от Европа и Азия. Програмата се основава на четири принципа:

  • Решаване на проблеми: 4-дневната програма на събитието се основава не само на проектите и дейностите в рамките на регионалната организация, но и това, как да бъдат подкрепени по-добре фирмите-членове;
  • Иновации и творчество: насърчават се иновациите, творчеството, анализ на тенденциите и споделяне на идеи и решения;
  • Сътрудничество и споделяне на опит: фокусът е върху подобряване на комуникацията и сътрудничеството между отделните НО;
  • Създаване на контакти и взаимоотношения за работа в екип.

 

Тазгодишното издание предвижда обучения и работни срещи важни за вътрешното функциониране на организацията GS1 в Европа и националните организации, като борбата срещу препродаването на GTIN номера и стратегии за запазване на фирмите-членове на GS1. За съжаление тази година събитието не е отворено за външни лица и фирми, с изключение на онези ангажирани по проектите на GS1 в Европа. GS1 България се ангажира с публикуване и разпространяване на своевременна информация от събитието.