The Global Language of Business
The Global Language of Business

Procter & Gamble призовава замащабно преминаване към 2D баркодове базирани на стандартите GS1

“Потребителите изискват повече информация за продуктите, които купуват, регулаторните органи също изискват предоставянето на повече информация и съществува постоянна необходимост…