The Global Language of Business
The Global Language of Business

ЦИФРОВ ПАСПОРТ НА ПРОДУКТА

„Ново голямо предизвикателство пред бизнеса, индустрията и потребителите“ Българският институт за стандартизация (БИС), GS1 България и SoftGroup организират информационна сесия…