The Global Language of Business
The Global Language of Business
GS1 Дигитален линк
Стандартът GS1 Digital Link разширява обхвата и гъвкавостта на идентификаторите GS1, като ги прави част от интернет. Идентификаторите GS1, като например GTIN, се трансформират във връзка към потребителска информация, която укрепва лоялността към марката, подобрява проследимостта по веригите за доставка, свързва бизнес партньорите, повишава безопасността на пациентите и много повече.
Докато обикновения URL сочи към конкретен уебсайт, GS1 Digital Link осъществява връзка между различни видове „бизнес към бизнес“ и „бизнес към потребител“ данни. Ако на даден продукт поставите QR код или NFC таг по стандарта GS1, това означава, че в него е кодиран URL адрес , който съдържа GS1 идентификатор. При сканирането на един и същ символ могат да бъдат достъпени различни източници на информация, в това число данни за продукта, инструкции за употреба, промоции и други, като по този начин се пести място и се подобрява ефективността.
Picture1