The Global Language of Business
The Global Language of Business
Често задавани въпроси
Необходимо е да станете член на GS1 България и да получите фирмен префикс. Този префикс ви дава възможност да идентифицирате продуктите ви с уникални, международно признати номера, представени с баркод.
Всяка фирма, организация или едноличен търговец, който иска да се възползва от единствените в света отворени, многоотраслови и глобални стандарти за идентификация на стоки и маркирането им с баркод трябва да стане член на GS1 България. GS1 България е организация с нестопанска цел, представляваща интересите на производители и търговци. Практически всички участници по веригата за снабдяване, включително транспортни фирми и производители на опаковки трябва да гледат на членството в GS1 като средство за подобряване ефективността по веригите за търсене и предлагане. При големите фирми, които имат дъщерни фирми, те също трябва да станат членове на GS1 и да получат собствен фирмен префикс. Това удостоверява уникалност на всяка отделна фирма, независимо дали тя произвежда, търгува, издава фактури или получава плащания.
Вижте тарифата за получаване на фирмен префикс GS1 и годишен членски внос посочени в Тарифи за членство.
Встъпителната вноска се определя на база приходите на фирмата за изминалата година.
Размерът на членския внос зависи от това за колко вида артикула ще ви трябват баркодове.
Встъпителната вноска се заплаща с подаване на документите. Членския внос се заплаща от следващата календарна година, като ще получите предварително уведомително писмо на имейл адреса с който сте регистрирали потребител.
Документите се обработват от 2 до 5 работни дни.
Всеки отделен артикул (разлика в цвят, размер, състав, опаковка и т.н.) се идентифицира с отделен номер. Ние ви предлагаме пакет от 100, 1000, 10 000 или 100 000. Вие преценете какъв е асортиментът от артикули, които искате да кодирате. Ние не ви предоставяме индивидуалните номера. Вие определяте номерата на артикулите, като пред тях поставяте получения от нас фирмен префикс.
GS1 България предоставя единични номера GTIN-8, GTIN-13 като максималния брой на фирма е до 4 номера. Номерата GTIN-8 са осем цифрени и са предназначени за маркиране на малки по размер артикули.
Не. Ролята на GS1 България е да администрира системата за кодиране, която позволява на вашата фирма достъп до глобалния пазар, а на вашите партньори да автоматизират процесите по веригата на снабдяване.
Въпреки това, GS1 България предлага генериране на баркодове EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN и др. Също така на интернет страницата на GS1 България www.gs1bg.org можете да намерите списък с доставчици на услуги базирани на стандартите GS1.
Да. От 2015 година за фирмите членове на GS1 България предоставяме възможност да въведат данни за техните продукти и определените им GTIN номера в Продуктов каталог. Той е достъпен през профилите на фирмите в обновената информационна система на GS1 България или https://www.bgbarcode.bg/
Контролната цифра е резултат от аритметични действия с предхождащите я цифри в един идентификационен номер. Цифрата се използва за проверка дали данните са правилно композирани и при сканиране дали баркодa е прочетен правилно.
GS1 България предлага изчисляване на контролна цифра online за улесняване управлението на вашите глобални номера на търговски единици (ГНТЕ), с които идентифицирате продуктите.
В меню „Изчисляване на контролна цифра” просто въведете определения ви фирмен префикс GS1 и номера на артикул, който сте определили, и с натискането на един бутон веднага получавате контролната цифра на целия номер.
Целият номер е съответния идентификационен номер на артикула.
Не. Първите три цифри са префикса на държавата където е регистрирана фирмата. Няма задължение към фирмите да са регистрирани в GS1 в държавата, където се произвежда стоката. Префиксът на GS1 България е 380. Това че даден идентификационен номер започва с 380 не означава, че стоката е произведена в България, а че фирмата която е кодирала дадения продукт е регистрирана в GS1 България.
На страница www.gs1.org можете да намерите пълен списък с префиксите на всички национални организации GS1.
За продукти започващи с 380 ще намерите информация на станицата на БГБаркод  , или чрез мобилното приложение БГ Баркод. За продукти от цял свят просто влезте в www.gepir.org или през страницата на GS1 България – Търсене в глобален регистър (GEPIR), както и с мобилното приложение.
В общия смисъл не е вярно. Баркодът просто представя номера, който е изписан под него, който от своя страна еднозначно идентифицира стоката. Цялата информация за продукта се съдържа в базата от данни в компютъра. Единственото изключение са номерата GTIN-13 и GTIN-12 за стоки с променлива мярка и номера на купони, които включват цената или мяркатана стоката, или стойността на купона.
Не е вярно. Националната организация GS1 определя фирмени префикси, които могат да варират между 7 и 10 цифри. Първите две или три цифри означават страната, която определя номера на фирмата, който следва след това. Освен това фирменият префикс не винаги идентифицира производителя, а фирмата която е определила номера (обикновено това е притежателя на търговската марка).
Не. Системата GS1 допуска три различни вида баркодове. EAN-13, ITF-14, GS1-128 да се използват за маркиране върху кашони, които не минават през касата в търговията на дребно. Системата за кодиране е проектирана така, че да може да се използват различни символи в зависимост от изискванията за информация и материалите, върху които се печати.
Това не е предвидено. Системата GS1 преди всичко е предназначена за отворена търговия и често ще се ползва паралелно с локални системи (задължително се налага таблица на съответствията). Някои фирми ще заменят техните вътрешни системи за кодиране, но използването на системата GS1 (предназначена за лесно ползване в различни компютърни системи), не означава непременно да се пренебрегнат системите, предназначени основно за вътрешна употреба.
Не. Баркодовете EAN / UPC, ITF-14 и GS1-128 имат стандартизирано съдържание на данни, което означава, че могат да се използват от всяка фирма, чиято система е базирана на системата GS1 и няма да се бъркат, с която и да е да е друга символика. Другите баркодове, като например Код-39, нямат многоотраслов стандартен подход относно данните, които съдържат. Ето защо те могат да се ползват само в контролирана среда, в която няма да се получи погрешна интерпретация.
Сканиране е процеса на „четене” на баркод, чрез скенер. Това не доказва качеството на стоката, а само че е годен за четене със скенер.
Верификацията е когато се сканира даден баркод със специално устройство наречено верификатор, който предоставя дейтализиран анализ на качеството на баркода. Верификаторът удостоверява дали даден баркод ще може да бъден прочетен със скенер.
Колкото е по-голям баркод символа, толкова по-лесно ще бъде прочетен. Ние препоръчваме номиналния фактор на увеличение 100%, който може да се увеличи до 200% или да се намали до 80% в зависимост от качеството на печата. Моля обърнете се към таблицата с размери в меню GS1 баркодове в страницата на GS1 България.
Промяна на продукт означава всяка една модификация или подобрение по време на живота на даден продукт. Това се определя от производителя на стоки.
При несъществени промени в продукта или подобрения няма нужда от определяне на нов Глобален Номер на Търговска Единица (GTIN). Например: промяна на дизайна на етикета, несъществена промяна в описанието или съставките на продукта.
Когато промяната в продукта касае количество на продуктите, размери на продуктите, вида на опаковката, името или марката на продукта, описание на продукта, трябва да се определи нов ГНТЕ – GTIN.
Моля прегледайте подробно правилата за определяне на ГНТЕ – GTIN.
DataBar е новото наименование на RSS – Reduced Space Symbology или символи с редуциарана площ. GS1 DataBar ще съдържа повече информация в същата площ или същия обем от данни в редуцирана площ, което дава предимства, както за търговците на дребно така и за производителите. Структурата на данните ще следва тази на код GS1 – 128, което означава, че ще може да се кодира допълнителна информация като например номер на партида, тегло, цена, срок на годност и т.н. Този код ще бъде полезен за различни приложения, в т.ч. за маркиране на малки артикули, артикули с променливо тегло, купони, а също така и при проследяване движението на стоките.
За повече информация се обърнете към https://www.gs1.org/standards/barcodes/databar
RFID означава Радиочестотна идентификация. Това е технология, която вече съществува от много години. Просто казано това е технология, която включва етикети (тагове), които излъчват радио сигнали и устройства наречени четци, които улавят сигнала. Следователно, в системата на RFID няма изискване за визуален достъп при идентифициране на обекти защото не е необходимо RFID етикетите да са видими за четящите устройства за да бъдат прочетени.
Електронен Код на Продукта (ЕРС) е следваща генерация идентификатор на продукти. ЕРС е уникален номер, който идентифицира уникални обекти (артикули, палети, локации и т.н.), които се движат по веригата за снабдяване. Подобно на съществуващи схеми за номериране, използвани в търговията, ЕРС е съставен от два номера, които идентифицират производителя и вида продукт. Новото е че ЕРС използва допълнителна поредица от цифри, а именно сериен номер, който служи за уникална идентификация на единични артикули. ЕРС е ключът към информацията относно дадения продукт, който идентифицира и който съществува в мрежата EPCglobal.