The Global Language of Business
The Global Language of Business

GS1 Стандарти

Стандартите GS1 създават обща основа на бизнеса чрез уникално идентифициране, точно обхващане и автоматично споделяне на жизненоважна информация за продукти, локации, амбалаж и др.

Започнете сега с GS1 стандартите

Добри практики при приложение на стандартите