The Global Language of Business
The Global Language of Business
Последната цифра от баркод номера е контролна цифра, която гарантира, че баркодът е съставен правилно. Използвайте нашия калкулатор за контролна цифра по-долу, за да изчислите контролна цифра.

GTIN изчисляване на контролна цифра

Формат на ключа Номер (без контролната цифра)   GTIN Формат
GTIN-8
GTIN-12
GTIN-13
GTIN-14

GLN изчисляване на контролна цифра

Формат на ключа Номер (без контролната цифра)   GLN Формат
GLN

SSCC изчисляване на контролна цифра

Формат на ключа Номер (без контролната цифра)   SSCC Формат
SSCC