The Global Language of Business
The Global Language of Business
GS1 Глобален модел на данни
Един продукт. Едно изживяване. Всеки канал
GS1 Глобалният модел на данни, GDM, e стандартизирано решение за набора от атрибути, които са необходими за представянето на един продукт по всички канали на реализация.
Чрез опростяване и хармонизиране на обмена на данни за продукти по целия свят, GS1 Global Data Model увеличава оперативната ефективност за собствениците на марки и търговците на дребно, и подобрява точността и пълнотата на данните за потребителите.
Всеки има нужда от по-добри данни за продукта.
Бизнесът днес, повече от всякога, трябва да отговори на увеличеното търсене от страна на потребители, търговски партньори и регулатори на точни и пълни данни за продуктите.
В същото време в световната търговия се наблюдава формирането на сложна бизнес среда, в която различните заинтересовани страни на различните пазари изискват различни набори от данни в отговор на собствените се нужди, което води до допълнителни разходи за управление на данните и лошо общо качество на данните.
По инициатива на индустрията и дистрибутори, които са членове на Форума за потребителски стоки (The Consumer Goods Forum, CGF), работна група в рамките на GS1 разработи глобален модел на данните, позволяващ хармонизиране и структуритане на продуктовите данни в глобален мащаб, съдържащ също спецификите за отделните региони и страни, както и на отделните продуктови категории.
Проведени са пилотни проекти за разписването на Добри практики за внедряване на Глобалния модел на данните.
Категории атрибути
Глобални основни атрибути
Състои се от атрибути, изисквани за всички продуктови категории

Пример

 • Идентификация: GTIN (глобален номер)
 • Маркетинг: Име на марката
 • Съдържание на продукта: Бруто тегло
 • Измервания: Нетно съдържание
 • Жизнен цикъл на продукта: дата/час
 • Инструкции за потребителите: Потребителско съхранение

Глобални категорийни атрибути
Състои се от атрибути, изисквани само за конкретна продуктова категория, приложими на глобално ниво

Пример

 • Безопасност на потребителите: Код на типа алерген
 • Съдържание на продукта: Декларация за съставките
 • Инструкции за клиента: Употреба
 • Маркетинг: характеристики и предимства

global-image
Регионална категория атрибути
Състои се от атрибути, необходими само за конкретна продуктова категория, само за конкретен регион

Пример

 • Безопасност на клиентите: Алергени
 • Регламент: Регулирано наименование на продукта
 • Маркетинг: Символ за акредитация на трета страна
 • Жизнен цикъл на продукт: Дата/час
 • Съдържание на продукта:  Нетното съдържание

Локални атрибути
Състои се от атрибути, необходими за конкретна продуктова категория, само за конкретно местоположение в рамките на даден регион

Пример

 • Жизнен цикъл на продукта: Дата/час на продажба на потребителя
 • Сертификация: Удостоверителна агенци

Местните атрибути не са част от стандарта на GS1 Global Data Model, свържете се с местния офис на GS1 за повече информация
Глобалният модел на данни вече е наличен за 5 продуктови категории в сектора на бързооборотните стоки:
 • Храни
 • Дрогерия Парфюмерия Хигиена
 • Храна за домашни любимци
 • Алкохолни напитки
 • Тютюн
Един продукт. Едно съдържание. На всички пазари.
Глобалният модел на данни помага за по-бързо и с по-малки разходи попълване на точните данни за съответния пазар и техния обмен с търговските партньори, а с това и за по-бързото реализиране на продажби.