The Global Language of Business
The Global Language of Business
GS1 Стандарти за обхващане на данни
GS1 Баркодове
Баркодовете са технически символи за автоматично обхващане на данни, които се поставят върху продуктите или техните опаковки, свързвайки физическия свят с електронната информация.
В зависимост от използвания символ, те могат да кодират само идентификационния номер на продукта или идентификационния номер с допълнителни данни като сериен номер, дата и др.
Баркодовете играят ключова роля във веригите за доставки позволявайки на индустрията автоматично да идентифицира и проследява продуктите при тяхното движение по веригата.
В зависимост от бизнес нуждите се  използват различни видове баркод.
Линейни баркодове
ean13
EAN-13
Символът EAN-13 е най-разпространеният от всички GS1 символи. Кодира номер GTIN-13.
Пример: Маркиране на продукти, които минават през каса, в т.ч.  вестници, списания и т.н.
ean8-300x229
EAN-8
Символът EAN-8 кодира номера GTIN-8. Предназначен е предимно за маркиране на малки по размери търговски единици. Номерата GTIN-8 се издават от Националните организации GS1.
Пример: Маркиране на продукти, които минават през каса, напр. козметика.
UPC-A
Символът UPC-A кодира номер GTIN-12 (Universal Product Code/UPC).
Пример: Маркиране на продукти, които се сканират в точката на продажба. (използва се по-интензивно в САЩ и Канада)
upcE-285x300
UPC-E
Символът UPC-E е по-специфичен и също кодира GTIN-12. Чрез алгоритъм за подтискане на нулите се представят осем цифри от номера.
Пример: Маркиране на малки по размер продукти, напр. козметика, цигари, дъвки.
Забележка: Височината на баркода е закръглена
databar_stacked_omnidirectioanl
GS1 DataBar
Фамилията баркодове GS1 DataBar се използва за маркиране на малки по размер продукти или за кодиране на повече информация от досега използваните EAN/UPC символи. GS1 DataBar позволявя идентификация с глобалния номер на търговската единица (GTIN) на трудни за маркиране продукти като бижута и козметика, а с помощта на приложни идентификатори може да се кодира допълнителна информация, като сериен номер, номер на партида, срок на годност, което ги прави предпочитани в сектора на пресните храни. Символите от фамилията вече могат да се използват за маркиране на пресни стоки с променливо тегло с GTIN, и за купони
ITF-14
Символът ITF-14 (2 от 5 с препокриване) е предназначен за кодирането на идентификационни номера на търговски единици, които не преминават през точките за продажба. Тази символ е по-подходящ за директно отпечатване върху кашоните.
Пример: Използва се при стандартни групови опаковки, напр. кашон с 24 туби шампоан за коса.
gs1-128-768x353
GS1-128
Символ GS1-128 е с променлива дължина, в зависимост от броя и вида на кодираните знаци и дебелината на най-тънкия щрих (Х-дименсията, която определя цялостния размер на символа). За дадена поредица от данни, размерът на символа варира в определени граници, за да се вмести в диапазона за качеството, което се постига при различните печатни технологии. Символът е проектиран да се чете в двете посоки от стационарни или преносими скенери.
На основата на техните номинални размери (Х-дименсия: 1 мм) символите GS1-128 могат да се отпечатват с фактор на увеличение от 25% до 100%. За да се гарантира ефективно прочитане във всяка среда, включително сканиране на конвейер, трябва да се използва фактор на увеличение минимум 50%. Символите GS1-128 не са предназначени за сканиране на каса в търговските обекти
Двумерни баркодове /2D баркодове/
2D баркодовете използват модели на квадрати, шестоъгълници, точки и други форми за кодиране на данни. Тъй като данните са кодирани в двуизмерен модел, 2D баркодовете могат да съдържат повече данни от 1D баркодовете, като същевременно изглеждат физически по-малки.
GS1 Data Matrix
При кодиране на информацията в GS1 Data Matrix се използва концепцията на приложните идентификатори на GS1, а на първо място се кодира функционален знак FNC 1, аналогично на символ GS1-128. На този етап в България символът се използва за маркиране на лекарства, които преминават през POS терминалите (точките на продажба) в аптеките.
За сканиране на Data Matrix са необходими двумерни скенери и баркод четци, работещи на принципа на цифровата камера. Основно предимство на Data Matrix e, че позволява записване на голям капацитет от данни върху малка площ – до 3116 цифрови или 2335 буквено-цифрови знаци. Баркодът може да бъде квадратен, като броя на редовете в символа е равен на броя на колоните или правоъгълен с ограничен капацитет на кодираните знаци до 98 цифри за най-големия символ.
QR код
QR код е двумерен квадратен баркод, който може да кодира  до 4296 знака. Той е проектиран да се чете от конкретни скенери и приложения за смартфони. Предоставя опция за разширено етикетиране, като например URL с GTIN на продукт.
EPC/RFID Радиочестотна идентификация
Електронният код на продукта™ (EPC) е синтаксис за уникални идентификатори, присвоени на физически обекти, единици товари, местоположения или друг разпознаваем обект, играещ роля в бизнес операциите.
Както  и при  баркодовете, има различни RFID етикети. Активни и пасивни етикети, NFC, UHF, HF, LF, които отговарят на различни нужди и изискванията. Стандартите GS1 са фокусирани върху UHF и HF пасивни RFID тагове. Най-широко прилагани в нашите индустрии са пасивните UHF тагове, известни още като RAIN RFID тагове.
EPC Tag Data Standard (TDS) на GS1 определя формата на данните на EPC и предоставя кодиране за схеми за номериране — включително идентификационните номера GS1 — в рамките на EPC.
RFID идентификацията може да се използва за повишаване на видимостта на веригата за доставки и проверки на наличния инвентар.

За повече информация и съдействие относно генериране и верификация на баркод символи.