The Global Language of Business
The Global Language of Business
GS1 Академия
Силата на GS1 да променя начина, по който работим и живеем