The Global Language of Business
The Global Language of Business
Верификация на баркод символи
При верификация на баркод  се проверяват качеството на печат, структурата на данните и размерите на баркода, които имат пряко влияние върху разчитането на символите и скоростта на сканиране.
Верификацията е препоръчителна на ранен етап, още преди пускането на даден продукт на пазара и е задължително изискване на много бизнес партньори при стартиране на бизнес отношенията, например между търговските вериги и доставчиците на стоки.
Верификация в три стъпки
  • За експертна оценка относно правилното конфигуриране на идентификационните номера и разположението на баркода върху етикета, моля изпратете образец на етикета по имейл.
  • Проверката на качеството на печат и размерите на баркода се извършват с помощта на верификатор. Необходимо е да изпратите оригинални етикети, отпечатани в реални условия
Пробите и заявките за верификация може да изпращате на адрес:

GS1 България

1058 София, ул. Искър 9

Т: +359 2 8117 439

Качеството на баркода зависи от цветовата комбинация щрих-светла ивица, спазването на допустимите размери, технологията на печат и материала на опаковката. Когато верификацията се прави върху опаковки, които не са пълни, трябва да се има предвид, че след тяхното запълване е възможно, това да повлияе на контраста в щрихите или да доведе до промяна във формата на баркода.
  • Традиционен метод
Традиционният метод разглежда два параметъра: средно отклонение в размерите и контраст на принтиране.
  • ISO метод (ISO/IEC 15416)
С този метод се оценява качеството на символа с оценка, варираща от 4 (най-висока) до 0 (най-ниска), на база колко близко е верифицираният баркод до идеалния вариант.
Спрямо ISO метода в спецификациите на GS1 са посочени минимално допустими оценки от верификация в зависимост от областта на приложение на баркода. Например за EAN-13 се изисква минимална оценка от 1,5 (С) при сканиране на каса в търговската мрежа.
При желание от страна на клиента може да бъде издаден технически протокол, съдържащ информация за извършената проверка, оценка на качеството на баркод символа и препоръки за подобряване на качеството на печат, ако са приложими.
Колко струва?

За членове на GS1 България

Първите 5 верификации са безплатни. Всяка следваща 40 лева/ протокол (без ДДС)

За всички останали фирми

100 лв/протокол (без ДДС) за 1 до 5 броя;

80 лв/протокол (без ДДС) за повече от 5 броя;

Ползи
БаркодСимволите могат-1
Баркод символите могат да бъдат сканирани във всички точки, без значение от вида на скенерите
ОтпадаВероятността-1
Отпада вероятността за налагане на глоби, публикуване в „черни“ списъци или отказване на продукти от търговските партньори поради лошо качество на маркировката
НеСеНалага-1
Навременната проверка на качеството предотвратява преетикетиране/ преопаковане на продукта
Повишава се доверието-1
Повишава се доверието между търговските партньори
РедуциратСеЗагубите-1
Редуцират се загубите от продажби, когато всеки продукт може да се сканира
За повече информация и съдействие: +359 2 811 74 39.