The Global Language of Business
The Global Language of Business
Продуктов каталог БГ Баркод
Станете част от достоверна база данни за съхранение и споделяне на продуктова информация
Електронният каталог БГ Баркод позволява на фирмите, членове на GS1 България – производители и притежатели на търговски марки – да въвеждат, съхраняват и споделят информация за свои продукти с крайни потребители, търговски партньори, търговски вериги, онлайн платформи, регулаторни органи и други, през единен портал и с минимално усилие.
При създаването на каталога са спазени предписания за изграждане на сигурни бази данни. БГ Баркод дава възможност за по-добро управление на използваните идентификационни номера. Каталогът следи за поредния свободен номер в рамките на предоставения капацитет от идентификационни номера, изчислява автоматично правилната контролна цифра и предлага възможност за генериране на техническия баркод символ.
DP6_2771-1
Препоръчваме Ви да попълните информация за продуктите, които сте маркирали с баркод, започващ с 380 и да станете част от достоверна база данни за съхранение и споделяне на продуктова информация.
Заедно можем да направим пазаруването на крайните потребители по-интересно и лесно. За тях информацията за продуктите става все по-необходима при покупка. Чрез сканиране на баркода върху продукта ще могат по-лесно да прочитат етикета, а защо не и да получат допълнителна информация.
Продуктовият каталог е синхронизиран с GS1 Глобален регистър на GTIN номерата (GS1 Global GTIN Register) и с Единния търговски регистър на БТПП.
Информацията в БГ Баркод се попълва от оторизирани лица на производители и притежатели на търговски марки, което гарантира качество, достоверност и надеждност на данните. Необходимо условие e баркодът на продукта да започва с 380.
Усилието за въвеждане на данните се възнаграждава чрез повишеното доверие на потребителите към марката, широката достъпност на информацията и ограничаване на фалшивите продукти.
Основни атрибути в т.ч. баркода (GTIN), търговска марка, име на продукт, линк към изображение на продукта, класификация, нетно съдържание и мерна единица се споделят с GS1 глобална платформа от регистри, където водещи търговски вериги и онлайн магазини проверяват автентичността на продуктите по техния баркод.
Продуктова информация в БГ Баркод може да се въведе автоматично. Можете да свалите подходящия шаблон за Вашите артикули.

Шаблон за хранителни продукти

Шаблон за нехранителни продукти

Шаблон текстил и обувки

Ако сте търговски партньор, верига, разработчик на онлайн платформи или мобилни приложения, регулаторен орган и др., и имате необходимост от достоверна информация за продукти, БГ Баркод е правилното място, където ще получите надеждна информация бързо и лесно. За целта трябва да се регистрирате в платформа БГ Баркод, където се съдържат над 80 000 продукта и техният брой се увеличава ежедневно.
След като се регистрирате получавате достъп до основна информация и възможност за безплатно търсене. За изтегляне и ползване на информацията е необходимо да притежавате лиценз. Видовете лицензи може да видите в таблицата по-долу.
Screenshot Licenses
Обявените цени са с ДДС.
Потърсете продукт в БГ Баркод чрез форма за разширено търсене на продукти тук
Повече информация, как да попълните данни за Вашите продукти, може да намерите в краткото Ръководство за работа с БГ Баркод.
Мобилно приложение БГ Баркод
Правото на информиран избор при покупка