The Global Language of Business
The Global Language of Business

Procter & Gamble призовава замащабно преминаване към 2D баркодове базирани на стандартите GS1

“Потребителите изискват повече информация за продуктите, които купуват, регулаторните органи също изискват предоставянето на повече информация и съществува постоянна необходимост…

Експерти относно приложението на стандартите GS1  в хранителния сектор: ефективност, прозрачност, устойчивост

Намаляване на хранителните отпадъци, по-добро управление на наличностите и повече информация за потребителя? Всичко това на по-малко място върху етикета….