The Global Language of Business
The Global Language of Business

Експерти относно приложението на стандартите GS1  в хранителния сектор: ефективност, прозрачност, устойчивост

Намаляване на хранителните отпадъци, по-добро управление на наличностите и повече информация за потребителя? Всичко това на по-малко място върху етикета….