The Global Language of Business
The Global Language of Business
Алкохолни напитки
Алкохолните напитки, в т.ч. вина, спиртни напитки и бира е първият сектор, който ще заработи с електронни етикети. Това дава възможност за предоставяне на информацията за хранителните стойности и алергените на крайните потребители, което става задължително за всички алкохолни напитки, търгувани на територията на Европейския съюз от края на 2023 г. Изискванията важат и за производителите извън европейския съюз, ако предлагат свои продукти на европейския пазар.
През март 2018 г. Европейските производители на вина и спиртни напитки внесоха в Европейската комисия предложение за саморегулиране на сектора, с което да се гарантира, че ще бъде изпълнен ангажимента, информацията за хранителната стойност и съставките на всички алкохолни продукти, продавани в ЕС, да бъде достъпна за потребителите.
GS1_Liquor_Serving_Facts_Label_RGB_2022-11-04-1
През февруари 2019 г. Европейският комитет на винопроизводителите в Европа /Comite Europeen des Entreprises Vinse/ и Spirit of Europe заедно с GS1 организации в Европа стартират инициатива за подпомагане на компаниите да стандартизират хранителната информация и начините да я направят достъпна за потребителите онлайн.
Разработена е платформа U-label, която позволява на фирмите от бранша да създават електронни етикети във вид на QR код. В платформата са заложени общ модел на данните, автоматичен превод и хармонизиран метод за идентификация на продуктите, която да позволява връзка между различни бази данни за попълване на необходимите данни в платформата.
GS1_Traceability_Supply_Chain_Wine_RGB_2022-11-04-1