The Global Language of Business
The Global Language of Business
Алкохолни напитки
Алкохолните напитки, в т.ч. вина, спиртни напитки и бира е първият сектор, който ще заработи с електронни етикети. След сканиране на QR код върху етикета на физическия продукт крайните потребители ще получават информация за състава, алергените и хранителните стойности на продукта на съответния език (един от 24-те официални езици в Европа). Изискването за предоставяне на информацията е  задължително за всички ароматизирани лозаро-винарски продукти, които се търгуват на територията на Европейския съюз, съгласно Регламент (ЕС) 2021/2117 в сила от 8 декември 2023 г., а за останалите алкохолни напитки, е налице саморегулиране на сектора въз основа на Меморандум за разбирателство от 4 юни 2019 г., Годишен конгрес на SpiritsEUROPE в Париж.
Целта на мерките са да се осигури по-добра информираност на крайните потребители.
GS1_Liquor_Serving_Facts_Label_RGB_2022-11-04-1
В изпълнение на своите функции да бъде полезна за фирмите, GS1 България проведе преговори с няколко платформи, които предлагат услуга за електронни етикети с генериране на QR код и подписа споразумение с Bottlebooks, при възможно най-изгодните условия за  фирми-членове, което включва ползването на 35% отстъпка при регистрация в платформата преди 8 декември 2023г. и 15% – след посочената дата. За да използват отстъпката е необходимо фирмите да се обърнат към GS1 България и да получат съответния код.
Bottlebooks_pic
Платформата Bottlebooks е водеща за събиране и управление на данни за винената индустрия и намира приложение в повече от 80 страни. Тя се използва от 17 000 винопроизводители, които споделят данни с търговски вериги, вносители, събития и асоциации по целия свят. Интерфейсът за попълване и управление на данните е преведен на български език за удобство на родните фирми. Попълването на информация е лесно, осигурени са всички възможни връзки за извличане на информация, като данните са съобразени с Глобален модел за алкохолни продукти. Платформата поддържа превод на 24-те официални езика на ЕС при визуализация на данните към крайния потребител. Не на последно място, платформата поддържа и информация за опаковката и нейното рециклиране.
BottlebookCopy
Нашият екип премина обучение относно работата с платформата и ще бъде на разположение при възникнали въпроси от потребителите и ще оказва съдействие на фирмите на български език на тел. 02/8117 439 или имейл gs1bulgaria@gs1bg.org.
GS1_Traceability_Supply_Chain_Wine_RGB_2022-11-04-1