The Global Language of Business
The Global Language of Business
Форум на ползвателите
Съгласно чл. 20 от Устава на Сдружение GS1 България най-малко веднъж годишно се провежда ФОРУМ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ (Форум на асоциираните членове), където всеки член на Сдружението може да участва и да дава предложения и становища по темите в предварително определения дневен ред. По решение на УС това ще се случва в четвъртото тримесечие на всяка година за определен период от време, но предложения могат да бъдат изпращани и през останалата част на годината на адрес gs1bulgaria@gs1bg.org, и същите ще бъдат сведени до знание и предложени за обсъждане от органите на Сдружението.
Вашето мнение е важно за нас, за да отговорим по-добре на Вашите нужди!
Форумът на Ползвателите тази година ще се проведе в периода 05.12.2023 – 12.12.2023 г. при следния Дневен ред.
Предварителен организационен отчет на дейността на Сдружение GS1 България може да намерите тук.
Програмата за дейността на Сдружение  GS1 България през 2024 г може да разгледате тук.