The Global Language of Business
The Global Language of Business
Текстил
Уникалната идентификация на стоките свързва нарастващото потребителско очакване с устойчиви бизнес практики.
Close up view of female hands, cashier ringing up merchandise in a clothing store, using a scanner to scan the price tag.

Веригата на търсене и предлагане в текстилната индустрия и облеклата днес е много по-сложна и включва различни участници: доставчици на суровини, производители, собственици на търговски марки и търговци на дребно от цял свят. Съществуват множество бизнес модели в търговията на дребно, което внася допълнителна сложност. При облеклата броят на уникалните продукти допълнително се увеличава поради разновидностите,  а оборотите се реализират със светкавична бързина. Артикулите се предлагат в различни размери, стилове, цветове и на различни пазари. Използването на стандартите GS1 в текстилната промишленост следва да подпомогне представителите на този сектор в доставката на точния продукт, на точното място, в точното време и на правилната цена.

Основни предимства:
GS1_Other_RFID_Reader_RGB_2016-03-29-1
Повишаване точността при инвентаризация;
GS1_TransportationSS_Globe_with_Plane_ImageOnly_RGB_2014-12-17-1
Повишаване точността и сигурността на доставките;
GS1_GM_Quality_Product_Information_RGB_2019-03-11-2
Създаване и споделяне на точни, стандартизирани данни за продуктите;
GS1_TransportationSS_Item_Shirt_ImageOnly_RGB_2014-12-17-2
Подобряване на отношенията с търговските партньори и връзката с крайните клиенти;
GS1_TransportationSS_Case_RFID_ImageOnly_RGB_2014-12-17-1
Съкращаване на времето за доставка в търговските обекти;
Основни стандарти GS1, които се използват при текстила и облеклата, и при пласмента на стоката са:
  • GTIN за идентификация на отделния артикул;
  • SSCC за идентификация на транспортната единица;
  • GLN за идентификация на фирмите и техните локации;
  • GDSN за споделяне на данни за продуктите с търговските партньори;
  • EDIFACT/EANCOM за поръчки, авизо, инструкции за транспорт, фактури и други;
  • ЕАN, DataMatrix за кодиране на идентифициращи данни;
  • EPC/RFID и EPCIS за осигуряване на проследимост;
textile2

Mощен. Лесен.

Интерактивен