The Global Language of Business
The Global Language of Business
Електронна търговия
Ускореното разрастване на електронната търговия наложи на платформи, като еMAG на регионално ниво и Amazon, Alibaba, Ebay, Google в глобален мащаб, да осъзнаят важността за оптимизиране на продуктовите каталози, чрез използване на стандартите GS1 като основен инструмент за уникална идентификация на продуктите, които се листват в тях.
Възприемането на идентификацията по стандарт GS1 в платформите за електронна търговия е естествен процес, тъй като повече от 50 години е използвана от производители и търговци в традиционната търговия и се е утвърдила, като  глобална, стандартизирана, недвусмислена и уникална при идентифициране на продуктите независимо от сектора.
Платформите за електронна търговия избират да използват стандартите за идентификация на продукти GS1, защото:
GS1_Checkmark_RGB_2021-05-07-1
Номерата GTIN са глобални и утвърдени в традиционната търговия на дребно и едро в цял свят повече от 50 години;
GS1_FF_Hybrid_Store_Apple_RGB_2019-03-11-1
Използването на глобален стандарт улеснява значително омниканалната търговия;
GS1_FF_Accurate_Capture_Share_RGB_2019-03-11-1
Единният метод за издаване и управление на номерата GTIN предотвратява възможността за дублиране и конфликт на информация;
GS1_DataQuality_Trusted-Data_RGB_2016-08-22-1
GS1 предоставя надеждни инструменти за проверка на валидността и удостоверяване на принадлежността на продуктови код, в т.ч. сертификат и услуга Verified by;
GS1_Industry4.0_Sharing_Platform_RGB_2016-11-28-1
Консултанти на GS1 в отделните страни са на разположение на ползвателите на стандартите. Налична е богата библиотека от курсове на обучение и уебинари;
От края на 2019г. GS1 България е в официалното партньорство с еMAG България, което е инициирано от партньорството на GS1 Румъния с еMAG Румъния и се простира също в Унгария и Полша.
Защо баркод от GS1?