The Global Language of Business
The Global Language of Business
Защо баркод от GS1?
Проверено! Гарантирано! Глобално! Уникално!
GS1 AISBL е международна организация с нестопанска цел, създадена от представители на индустрията в полза на индустрията. GS1 координира разработването и поддържането на най-широко използваните стандарти за веригите на доставка. В основата на тези стандарти е уникалната идентификация на стоките чрез стандартен баркод.
Идентификация на продукти
Нуждата от идентификация (баркод) се появява при разрастване на бизнеса и като условие отстрана на бизнес партньорите, в т.ч. дистрибутори, търговци на дребно и клиенти. Използването на стандартните GS1 идентификационни номера/баркодове, гарантира безпроблемното предлагане, придвижване и проследяване на продуктите навсякъде по света, по цялата верига за доставки от складовете на производителя до търговските обекти за продажба на дребно и онлайн магазините.
Всяка фирма, която желае да използва стандартната идентификация с GS1 баркод, трябва да стане член на GS1 чрез местната Национална организация GS1, която за България е Сдружение GS1 България. Получените идентификационни номера са уникални и валидни в цял свят.
Съществуват сайтове, които предлагат баркодове на ниска цена и срещу еднократно плащане. Тези продавачи НЕ са част от глобалната мрежа GS1 и не са оторизирани да продават GS1 баркодове. Баркодовете, които продават са „втора ръка” и е възможно да бъдат отхвърлени от търговците и онлайн платформи като Amazon, eВay и eMAG.
На практика идентификационните номера, които се предлагат от тези сайтове са регистрирани на други компании и се препродават на нищо неподозиращи фирми. Нашето предупреждение е ДА НЕ КУПУВАТЕ от подобни сайтове.
Използването на неоторизирани номера може да доведе до допълнителни разходи за фирмата, когато Ваш търговски партньор поиска да използвате стандартната идентификация по GS1. Тогава ще се наложи да кандидатствате в Национална организация GS1 за издаването на оторизирани номера, което е свързано с нов разход за привеждане в съответствие с изискванията на Вашите партньори. Ще възникнат и допълнителни разходи за промяна на баркода върху опаковката, дизайна и отпечатването на нови етикети. Възможно е да се появят загуби от пропуснати продажби.
Все по-често търговци и търговски вериги изискват валидиране на баркодовете, при предоставянето им от доставчиците. Когато се установи, че последните не са стандартни и уникални, и не може да се направи връзка със съответния доставчик, те могат да откажат да приемат продуктите.
GS1 България, Префикс 380 и Глобалната база данни
При регистрация на фирма в GS1 България баркод номера, които получава, започват с 380. Сдружение GS1 България гарантира уникалността на издадените номера и поддържа актуална информация за тях в централизирана глобална база данни GS1 /GS1 Global GTIN Registry/.
Регистрация

Използването на стандартите GS1 е свързано с членство в организацията. При регистрация фирмите заплащат еднократно встъпителен членски внос. За времето, в което използват стандартите се заплаща годишен членски внос, в зависимост от избрания пакет номера.