Усилия в посока на изграждане на стандартизирани продуктови данни са начина към подобряване на потребителското преживяване твърдят от консултантската компания McKinsey & Company в тяхно издание посветено на анализ на потребителските стоки в световен мащаб.

Проучването показва как индустрията може да си сътрудничи, за да отключи възможности за създаване на стойност по веригата, както и съществената значимост за потребителя на пълните, надеждни и съответстващи продуктови данни. В тази връзка е необходимо използването на Глобален модел на данни  (Global Data Model) и прилагането на независимо разработените глобални стандарти GS1, за което се грижат 114 национални организации по целия свят. Независимият характер на организациите им позволява да координират усилията на търговци, производители, компании от сектора и регулаторни органи взимайки под внимание глобалните тенденции и местните особености.

Стандартизирането на основните данни е първа стъпка към облекчаване на компаниите да се фокусират върху най-важното — изграждане на диференцирано потребителско преживяване и по-добра конкурентно способност в света на омниканалната търговия. За фирмите това би се изразявало в еднократна инвестиция за внедряване на новия модел на данни, който ще повиши оперативната ефективност на споделянето и получаването на данни. Актуализирането на старите продуктови данни в съответствие с новия стандартизиран модел ще е необходима стъпка, като според публикацията този процес би отнел между три до осем месеца на една компания за конкретен пазар.

Линк към публикацията на McKinsey & Company: тук

Повече информация за Глобалния модел на данни: тук