GS1 Глобален форум 2023 се проведе в периода 13-16 февруари, като тържествено бе отбелязан и 50-годишения юбилей от основаването на Организацията. Седмицата привлече 897  участници на място в Брюксел и 1624 виртуално, или общо над 2500 участници  от 111 страни. Проведоха се множество сесии и срещи в рамките на четири дни за сътрудничество и споделяне на Добри практики.

50 години по-късно GTIN /Глобален номер на търговската единица/ остава основно средство за идентификация в световен мащаб. Индустрията избира еднозначно да използва GTIN за уникално идентифициране на продуктите и занапред. Приоритет получава отговорът на въпроса, дали даден номер наистина е GS1 GTIN. Глобалната платформа от регистри GS1 е основният инструмент, чрез който може да се направи проверка на GTIN и фирмата, която е получила лиценза за него. В сесия по време на Форума, търговци на дребно, електронни платформи и регулатори представиха, как използването на проверена информация за компанията и продукта, създават доверие и ефективност сред бизнес партньорите. Към януари 2023 г. в Глобалната платформа от регистри GS1 са налични 6,4 милиона лицензи за префикси и 320 милиона продукти, идентифицирани с GTIN и набор от 7 атрибута, в т.ч. име на продукта, наименование на търговската марка, фирмата производител, нетно тегло, линк към повече информация за продукта и снимка. Месечно заявките за проверка на GTIN в регистрите надвишава 30 милиона. До края на юни 2023 година, освен по GTIN проверка, ще може да се прави и по други GS1 идентификатори, в т.ч. по GLN (Global Location Number/Глобален номер на местоположение на фирмата като юридическо лице и нейни физически локации), SSCC (глобален номер на логистичната/транспортната единица) и други, включително по име на фирмата. Компании и правителствени агенции от цял свят се ползват от доверените данни на услугата Verified by GS1. Сред тях са METRO, Carrefour, SPAR, Walmart, Jeronimo Martins, ParknShop, Cdiscount, Amazon Danone, Google, eMAG, zalando, Nestle и много други. Verified by GS1 позволява да се провери качеството на информацията и нейното съответствие в системата на самия търговец, което увеличава сигурността и доверието на потребителите и улеснява листването на нови продукти.

50 години след  първоначалното въвеждане на линейния баркод друго стратегическо направление, заложено в програмата на GS1 е преминаването към 2D баркод. Именно 2D баркодът осигурява по-добра информираност на съвременния дигитален потребител при избора за покупка и възможностите за рециклиране, също за нуждите на проследимост, както и в отговор на увеличаващите се нормативни изисквания. 2D баркодовете имат огромен потенциал и могат да добавят стойност за всички, от потребителите до регулаторите, от търговците на дребно и платформите за електронна търговия до производителите и притежателите на търговски марки. GS1 партнира със световната индустрия, за изграждането на глобален импулс около тази миграция. Налице са нови инструменти, базирани на стандартите GS1,  които всички могат да използват за ускоряване на миграцията във всяка страна по света.

Според Алфредо Колас от Procter & Gamble Co. пандемията е ускорила процеса за дигитализация. “Бъдещето е в тези малки квадрати или правоъгълници, съдържащи много малки отделни точки”, подчертаха представителите на големи световни брандове като Procter & Gamble Co. и световни търговски вериги, между които и МЕТРО.

Налице е техническата основа за отпечатване и сканиране на 2D символи. На живо бяха демонстрирани едни от най-бързите принтери, скенери и верификатори на 2D баркод символи. Скоростта, с която принтират кодове достига до 100 уникални кода в секунда/1000 метра на минута. Представените нови технологии имат идеята да се обвържат с GS1 Digital Link.

На форума бе обърнато внимание и на активностите на GS1 във финансовия сектор. Вече повече от пет години Международната организация чрез мрежата от GS1 Национални организации предоставя на правните субекти, участващи в пазарите с финансови инструменти, LEI кодове. GS1 е официално признат издаващ орган, акредитиран в 106 държави. Новото, което бе представено по време на сесията, е че LEI ще се използва и в други области извън финансовия свят, като например трансгранични транзакции.  GS1 България напомня на българската общност, че от 2018 г. е официален регистрационен агент за LEI. Заявка и регистрация за LEI код може да направите тук.

Една от сесиите бе изцяло посветена на Дигиталния продуктов паспорт DPP. Цифровият паспорт на продуктите ще има задължителен характер през следващите 10 години за: батерии, текстил, електричество и електроника, строителство, играчки, перилни препарати и др. Структурата му ще е формирана на база изискванията на ЕС и ще се изисква при всички физически стоки, вкл. компоненти и междинни продукти, пуснати на пазара на ЕС или въведени в експлоатация, с изключение на храни, фуражи и лекарствени продукти.

Други теми, включени в програмата на Форума, бяха Глобалният модел на данните, кръгова икономика и устойчивост, електронен обмен на данни, приложение на стандартите в железопътния транспорт, транспорта и логистиката като цяло, текстилната индустрия, строителството и др.

На форума България бе представена от делегация, водена от Цветан Симеонов, председател на УС на GS1 България.

Екипът на Сдружението е на разположение за допълнителни въпроси: gs1bulgaria@gs1bg.org и телефони: 02 8117 567, 604 и 611.