В продължение на повече от 10 години, добри практики от внедряване на стандартите GS1 в здравеопазването по цял свят се публикуват в годишни издания GS1 Reference Books. И тази година в издание 2022-2023г. GS1 представя много успешни истории от Австралия, Великобритания, Германия, Дания, Китай, Нидерландия, Португалия, Сингапур и други.

Лидери в индустрията, правителства и техните регулаторни органи, болници и аптеки споделят своя опит в изданието. Някои от тях са : Aspen Pharma Australia, Ethiopian FDA,  Geisinger Health, Hospital of Zhengzhou University,  Johnson & Johnson, Jordan FDA, Manchester University NHS Foundation Trust, National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC), Pfizer и други.

Особено впечатляващи са цитираните в изданието примери за възникващи нови правителствени инициативи за мониторинг и оптимизиране на веригите за доставка. GS1 е неутрален посредник между заинтересованите страни и регулаторите и сътрудничи за хармонизирано прилагане на стандартите в съответствие с регулаторните изисквания по целия свят. Това е в интерес на всички участници, тъй като последователното залагане на глобални рамки са основополагащи за безопасността на пациентите, увеличаване на производителността, борба с фалшификатите и рационализиране на клиничните и бизнес процеси.

Изданието GS1 Reference Book 2022-2023 може да разгледате онлайн, а повече информация относно стандартите GS1 в здравеопазването може да на мерите на страницата на GS1 Bulgaria.

GS1 AISBL е водеща международна организация, чиято дейност е свързана с разработване и внедряване на глобални стандарти и решения. Цел на стандартите е повишаване на ефективността и прозрачността по веригите на доставка в различните отрасли. Сред тях са стандарти за автоматична идентификация, маркиране с баркод на стоки и услуги, електронен обмен на данни (EDI) и синхронизация на данни. Сдружение GS1 България е официален представител на GS1 AISBL в България.