30 години приложение на стандартите GS1 

За индустрията, търговията и всеки от нас – крайните потребители, баркодовете са част от ежедневието. Почти всичко, което купуваме или е обект на взаимоотношенията между търговски партньори е маркирано със стандартен баркод GS1. Съществуването на баркода съществено улеснява работата по продажба, прием, складиране, транспорт и инвентаризация, помага за автоматизиране на процесите и подобряване на тяхната ефективност, служи за реализирането на ефективни системи за проследимост като осигурява оперативна съвместимост между отделните информационни системи. Стандартите GS1 са много повече от маркирането на продукти с баркод. Те представляват интегрирана система от стандарти, в т.ч. стандарти за споделяне на данни – основни, за транзакции и свързани с движението на обектите по веригата за снабдяване.

През 2021 година се навършват 30 години от приемането на България в общността на EAN International (сега GS1), която има свои представители в 115 страни по света, но на практика дейността и обхваща цялото земно кълбо.

По този повод на 30-ти септември 2021 г. GS1 България проведе онлайн конференция с 11 лектори от България и чужбина. В събитието се включиха над 110 участника, като бе осигурен и двупосочен превод. Получени са поздравителни адреси от други Национални организации GS1 по света, от Българската организация за верификация на лекарствата и катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ на УНСС.

Конференцията бе открита Цветан Симеонов, председател на GS1 България и председател на УС на Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Последваха приветствени думи от президентa и изпълнителен директор на Глобалния офис на GS1 Мигел Лопера, който каза, че oт началото на своята дейност GS1 България е отправна точка за бизнес общността в България и региона във връзка с прилагането на стандартите GS1.

В рамките на откриването Грегор Херцог каза, че GS1 България се е превърнала от национална организация натоварена с администрирането на стандартите, в такава, която се нагърбва и с осигуряването на решения за споделянето на данни – от съществено значение за бизнеса днес и в близко бъдеще.

В първия панел „Дигитална трансформация. Бъдеще вместо минало“ гост-лекторът  Енцо Блонк, Директор Verified by GS1 към Глобалния офис GS1, говори за важността на качествените и пълни данни, и за необходимостта от надеждна екосистема за обмена на тези данни. В тази връзка уникалната, еднозначна идентификация на продуктите е от съществено значение, както и възможността да се прави проверка на валидността на идентификаторите. GS1 предоставя услуга Verified by GS1, която позволява проверка и удостоверяване на автентичността на продуктите.  За платформи като eMAG Verified by GS1 осигурява данни за продукти, които идват от цял свят. По този начин се избягват проблеми с дублиране на продукти, както и се разпознават фалшиви стоки. Акцент в презентацията на Франческа Поджали, Директор по обществени политики към GS1 в Европа, бе Европейската стратегия за данните и архитектурата на дигиталния паспорт на продукта, който предвижда връзката на различни бази данни и съдържа уникална идентификация на продукта. През март 2022 г. Европейският съюз ще стартира инициатива за зелен и цифров паспорт на продукта. Страните членки ще трябва да разработят Национални планове за прехода.

Събитието продължи с втори панел озаглавен „Стандартите GS1 практиката: водещите компании говорят“.

Даниела Щилянова  от „Белла България“ АД онагледи приложението на стандартите за осигуряване на проследимост при храните, най-вече а употребата на логистични етикети и GS1 DataBar.

Стилиян Колев, ръководител на веригата на доставки в „МЕТРО Кеш енд Кери България“ ЕООД говори за качеството на master data и значението им за продажбите, извеждайки максимата, че данните са единичен и най-ценен актив, който една организация притежава. Освен това той представи ново решение на Метро за електронен обмен на данни МЕС 2.0, което е оптимално за доставчици с малък до среден брой документи и поддържа основните типове съобщения. MEC 2.0 Web EDI предстои да заработи за партньорите на Метро от януари 2022г.

Таня Айданлийска, мениджър проекти, в „Елтрейд“ ООД, фирма разработчик на софтуерни продукти за управление на търговски обекти и вериги, акцентира върху електронния обмен на данни и неговото приложение в България. Елтрейд“ ООД е един от утвърдените доставчици на услугата в страната ни.

Главен експерт в GS1 България Велин Кърчев презентира EComGrid — платформа за продуктово съдържание, сертифицирана по стандарта GS1 GDSN (Глобална мрежа за синхронизация на данни), която заработи в България от месец юли тази година. EComGrid е резултат от обединените усилия на GS1 България и немската софтуерна компания atrify. Предложеното решение позволява ефективно управление на продуктовото съдържание и ще помогне на бизнеса в България да посрещне все по-сложните изисквания по отношение на продуктовите данни от страна на потребители, търговски партньори и регулаторни органи. Рене Швайнцгер, Директор маркетинг и продажби на GS1 Sync към GS1 Австрия, представи ползата от услугата GS1 GDSN в Австрия, активна в страната вече повече от 10 години и положителните резултати. Много важно послание бе споделено в смисъл, че внедряването на стандарта и използването на решение, като част от Глобалната мрежа изисква тясното сътрудничество на иначе реални конкуренти в практиката.

В секцията посветена на здравеопазването Илиана Паунова, изп. директор на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ) сподели опита на организацията на локално ниво – как действа Националната система за верификация на лекарствата в България, защо е необходима сериализацията и каква е връзката на стандартите  GS1 с европейските регламенти и българските нормативни актове. Даниела Христова, Старши Бизнес Анализатор в софтуерната компания за решения за проследимост и защита от фалшификация на фармацевтични продукти „СофтГруп“ АД, обърна внимание към проследимостта на лекарствата и необходимостта от маркирането с двумерния баркод DataMatrix, как чрез стандартите GS1 e възможна  сериализация и агрегация  при лекарствата.

Бисер Радоев, IT специалист във водещата българска транспортна фирма  „Транспрес“ ООД представи дейността на компанията и  мястото на стандартите GS1 в решенията и системите за управление. В резултат са намалени времето и грешките при обработка на товарите, и е постигната проследимост на всички нива по цялата верига на доставки.

„Внедряването на стандартите GS1 ни дава възможност бързо и лесно да комуникираме с нашия европейски партньор DACHSER и по този начин да отговаряме на високите стандарти и да повишаваме ефективността на работата си.“ – сподели Бисер Радоев.

Спас Спасов от „Ей Пи Фууд“ разгледа мястото на стандартите в платформите за електронна търговия, по пример с AMAZON и по-специално идентификацията на продуктите, които се листват в тях с Глобалния номер на търговската единица (GTIN).

Поздравления от колеги от GS1 национални организации, в т.ч. Австрия, Унгария, Полша, Словения, Сингапур, Кения и други бяха излъчени във видео.

Във  връзка с 30 годишния юбилей GS1 България през 2021 г. предприе също и серия от други активности, включително онлайн обучения по различни теми от приложение на стандартите и издаване на юбилейна брошура, която можете да намерите тук.

Запис на конференцията може да видите тук.