Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA), публикува на официалната си страница Ръководство, което да послужи на компаниите, етикетиращи медицински изделия, както и на акредитираните от FDA организации, каквито са международната асоциация GS1 и в частност за нашата страна GS1 България, за издаване на уникални идентификатори.

Ръководството съдържа изискванията и препоръките на FDA относно формата и съдържанието на UDI и има за цел да се гарантира, че уникалните идентификатори на медицинските изделия са определени в съответствие с предписанията и отговарят на окончателното правило 78 FR 58786 (септември 24, 2013) (UDI правило).

Линк към ръководството може да намерите тук

За повече информация относно уникалното идентифициране на изделия UDI, може да се свържете с нас на тел.02/8117 433 или 604 или да ни пишете на gs1bulgaria@gs1bg.org