ИЗИСКВАНИЯ НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МАРКИРАНЕ С БАРКОД НА СТОКИ ЗА ВНОС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

Система за проследимост на Chestny ZNAK цели да гарантира автентичността и декларираното качество на стоките, закупени от крайните клиенти

През 2018 и 2019 г. Руската федерация въвежда нови регулации, изискващи система за идентификация на продуктите, за да се гарантира проследимост, която да защитава интересите на правителството, бизнеса и потребителите. Информацията се основава на законодателството на Руската федерация, но идентификацията на стоките и системата за проследяване се приемат от всички страни от Евразийския икономически съюз: Русия, Казахстан, Беларус, Армения и Киргизстан.

В текста са описани основните изискванията на новата система.
Основно изискване е определени потребителски стоки, продавани в Русия да имат специална уникална идентификация на всеки продукт, като се стартира от януари 2019г.

Задължителната идентификация ще се осъществява посредством специален, сериализиран код, който се кодира в баркод GS1 DataMatrix. Системата, която ще ръководи целия процес в Русия е Chestny ZNAK https://chestnyznak.ru/en/o-chestnom-znake . Тя се явява като „системен оператор“.  Системният оператор управлява националната система за проследяване, създадена от Центъра за изследвания в перспективни технологии (CRPT). Само руски юридически лица ще могат да качват информацията за продуктите в системата и да получат необходимите крипто кодове и ключове за идентификация на продуктите. Следователно, производителите със седалище извън Руската федерация, които нямат местно дъщерно дружество, трябва да работят с компании вносители или местни търговски партньори, за да изпълнят изискванията. Продуктите ще бъдат проверявани, при влизане в страната, в митническите депа.

Преди да постъпят на териториите на митниците продуктите ще трябва да имат GS1 DataMatrix, който кодира:

  1. За идентификация:

  • Глобален номер на търговската единица (GTIN/14-цифри)

  • сериен номер (фиксирана дължина, която зависи от категорията продукти и реферира към руски крипто код)
  1. За проверка:

  • крипто ключ (4 знака) и

  • крипто код (с дължина до 88 знака – в зависимост от индустрията ).

Сериализираните GTINs ще се определят и изпращат от собтвеника на марката/производителя на системния оператор. Частта за проверка се генерира от системния оператор в съответствие със стандартизирани алгоритми за криптиране за всеки сериализиран GTIN. Производителите и вносителите ще трябва да заплащат за генерирането на уникалния код, което на този етап с решение 899-r от 8 май 2019г е 0,5 рубли за всеки код. Плащането се извършва, когато е направена поръчката, а крипто кодовете трябва да бъдат използвани в рамките на 60 дни.

За различните стоки са стартирали проекти още през 2019г. като изискването ще влезе в сила поетапно за отделните категории в периода 2020-2021 освен, ако пандемията не доведе до изместване на сроковете: за тютюневи изделия и обувки (от 1 юли 2020г.), за фотоапарати и светкавици (от 1 октомври 2020), за облекла, парфюми, спортни стоки, спално бельо, кухненски принадлежности и принадлежности за баня (от 1 януари 2021г.).  Нашият съвет към фирмите е да не чакат наближаването на крайните срокове, а да се съобразят с изискванията по-рано.

Целта при въвеждането на уникалния баркод GS1 DataMatrix е да може, да се проследи целия маршрут на стоките, чрез сканирането му. От производствената линия до продажбата на каса или онлайн. Системата записва прехвърлянето на стоките от оператор на оператор на всеки етап от логистичната верига. В магазините стоките ще бъдат сканирани два пъти: преди поставянето им на рафта и при продажба на касата. Потребителят трябва да може да сканира GS1 DataMatrix с мобилното приложение на Chestny ZNAK, за да провери дали продуктът е легитимен (за повече информация: https://chestnyznak.ru/en/business/ ).

За повече информация относно Глобалния номер на търговската единица, GTIN и правилата за неговото определяне вижте тук.

При затруднения, можете да се обръщайте към Йордана Топалска, експерт в GS1 България, на тел. 02/8117 611 и на имейл адрес yordana.topalska@gs1bg.org .