The Global Language of Business
The Global Language of Business
Идентификация на пациенти и персонал
Идентификация на пациенти
Стандартите GS1 позволяват уникална идентификация на пациенти и болнични служители и надеждна проследимост по време на лечението и грижата за пациента. Използването им повишава безопасността на пациента и подобрява ефективността на болничните служителите.
Стандарти
GS1 Global Service Relation Number (GSRN) – глобален идентификатор за връзка между доставчика и получателя на услугата
GS1 2D DataMatrix баркод – кодира GSRN и се отпечатва върху пациентска гривна. След сканиране на мястото, където се извършват преглед или друга интервенция на пациента (на болничното легло, лаборатория, лекарски кабинет или друго) дава възможност за автоматична връзка с електронния картон на пациента и отразяване на извършените дейности в реално време.

По този начин може да бъде обхванато всичко от приемането до изписването на пациента, вкл. прием на лекарства, нежелани реакции, резултати от изследвания,  хирургични интервенции, използване на имплантируеми изделия и други, и освен, че се създава подробен запис за състоянието на пациента, може да се направи по-прецизна калкулация на болничните разходи.

davidplas_72745 - идент.на пациенти-1
Предимства от идентификацията на пациенти
GS1_Industry4.0_Cyber_Protection_Technology_RGB_2016-11-28-1
Сигурност за пациента
Точна идентификация на пациента при всяка интервенция
GS1_Secondary_Pack_Medicine_Bottle_Datamatrix_RGB_2019-01-16
Проследимост
Проследимост на медицински изделия, лекарства, активи и други продукти или манипулации до правилния пациент
GS1_Notebook_Listing_Sticker3_RGB_2022-08-05
Обновяване на данните в реално време
Наблюденията и резултатите могат да бъдат въведени и актуализирани в реално време в електронното досие на пациента
GS1_DataQuality_Data-Quality_RGB_2016-08-22-1
Подобрени резултати
Подобрен мониторинг на резултатите на пациентите и изчисляване на разходите на ниво пациент (PLIC)
Идентификация на медицински персонал
Картата за идентификация на персонала включва баркод GS1 DataMatrix, в който е кодирана информация за лицето. Това може да бъде, но не се ограничава до пълното име, длъжността, отделението, както и да е посочено, дали то е наето на постоянен договор или е обучаващ се стажант и др.
Идентификацията се използва навсякъде, когато е необходимо медицинското лице да се легитимира, като например при хирургически интервенции, при вземане на кръв, при контролиране на физическия достъп в базата данни на болничното заведение, при преглед или при дозировка на лекарства за пациенти.
davidplas_72846 персонал
Предимства при идентификацията на персонал
healthcare
Сигурност за пациента
Чрез извършване на проверки за потвърждаване самоличността на болничния специалист преди извършване на процедура
online-booking
Спестяване на време
Болничният персонал може лесно да вписва клинични данни в момента на предоставяне на грижата, като по този начин се освобождава време за самия преглед на пациента.
medical-test
Управление на ресурсите
Наличието на систематизирана информация (в база данни) за болничния персонал, неговата заетост и връзка с конкретен пациент, значително облекчава мениджърите при разпределението му.
prescription
Съхраняване на записите
Пациентските досиета се актуализират в реално време с клинични данни, което позволява да се поддържа цялостност на клиентската информация.
medical-report
Подобрено разпределение на разходите
Записването на повече данни по време на дадена процедура, позволява  по-точно изчисляване на съответните разходи за нея.
medical-insurance
Сигурност за персонала
Точен запис и по-точно отчитане на всички служители при спешност.