The Global Language of Business
The Global Language of Business

Регистър GEPIR

Глобален регистър GEPIR GEPIR (Глобален електронен регистър)  е световна, интернет базирана платформа. Регистърът позволява проверка дали дадена фирма е член…