1234
Информационен бюлетин юни 2020

Информационен бюлетин юни 2020

Виж

Правила за определяне на глобални номера на търговски единици в здравеопазването

Правила за определяне на глобални номера на търговски единици в здравеопазването

Виж

GS1 Готови ли сте за UDI?

GS1 Готови ли сте за UDI?

Виж

Уникална идентификация на медицински изделия (UDI)

Уникална идентификация на медицински изделия (UDI)

Виж

НОВО: Продавайте в Amazon. Препоръки за оптимизиране начините на продажба

НОВО: Продавайте в Amazon. Препоръки за оптимизиране начините на продажба

Виж

1234