The Global Language of Business
The Global Language of Business
emag
Вземете лицензирани EAN кодове за включване в eMAG
GS1 AISBL е международна организация с нестопанска цел, която разработва и поддържа най-широко използваните стандарти за идентификация на продукти и маркиране с баркод (понякога използваните в практиката понятия са UPC код за САЩ и Канада, и EAN код за останалия свят, но от 2005 година след обединяването на европейската и американската организации в глобална, постепенно се налага понятието GTIN (Глобален номер на търговската единица)). С цел да направи процеса за получаване на уникални номера по-лесен и достъпен, и ползвателите да получат навременна консултация за използване на стандартите, организацията действа чрез местни представителства в 116 страни, наричани Национални организации GS1.
За избягване на езиковите бариери, часовите разлики, особености при фактуриране или други процедурни бариери, препоръчваме да се свържете с националната организация GS1 в страната, в която е регистрирана представляваната от Вас компания или се ползва езика, на който желаете да бъде извършена регистрацията. За България това е Сдружение GS1 България.
Съгласно антитръстовите правила на GS1 AISBL, кодове (GTIN /лиценз GS1) за идентификация на Вашите продукти може да получите от всяка Национална организация GS1, независимо от държавата, в която е регистрирана компанията.
eMAG изисква кодове, получени в лицензираната система на GS1 и проверява тяхната автентичност, основна информация за продукта и компанията в регистъра на  GEPIR.
GS1 и нейните национални представителства в страните са органът, който издава, управлява и гарантира уникалността на идентификационните кодове GS1 на продукти.
Получените директно от GS1 кодове се регистрират заедно с наименование на продуктите и фирмите, които стоят зад тези продукти в глобален регистър GEPIR, където eMAG, Amazon, eBay, GoogleShop и други проверяват автентичността на кодовете.
За кодове, получени от трети страни, няма гаранция, че са уникални и валидни в цял свят, тъй като не се управляват по единен начин, какъвто предлага GS1.
ВАЖНО! В България представител на Глобалната организация GS1 е Сдружение GS1 България с GS1 префикс на страната 380! Кодовете, които издава GS1 България започват с 380 и са последвани от фирмен номер, артикулен номер и контролна цифра.
За активните в областта на онлайн продажбите с решение на Общото събрание на Сдружение GS1 България са определени преференциални условия, които включват отстъпка в размер на 30% от встъпителната такса за членство. По този начин, при регистрацията, продавачите в електронни платформи, каквато е eMAG, следва да заплатят 70% от встъпителната вноска за членство, определена в тарифата на GS1 България. От втората и следващи години на използване на лиценза, се заплаща само годишната такса, съгласно действащата тарифа на GS1 България.
При избора на блок от номера трябва да се има предвид асортимента на фирмата и това, че за всяка разновидност на даден продукт, вкл. размера на опаковката е необходим отделен идентификационен код (Правила за определяне на GTIN). Всяка промяна на опаковката и съдържанието на продукта, която има влияние от логистична или търговска гледна точка налага определянето на нов продуктов код (GTIN).
Например, за мъжка памучна риза, която се предлага в четири размера (S, M, L, XL), всеки от които има пет варианта на цвят (бял, черен, син, зелен, червен) ще бъдат необходими общо 20 кода. Ако тази риза се предлага и в дамски вариант, със същите размери и цветове, ще бъдат необходими още 20 кода GTIN. Ако продавате продукта в комбинации по една риза от всеки размер, един и същи цвят в един пакет или по една риза от всеки цвят, еднакъв размер в един пакет, или всяка друга комбинация, която бихте могли да  формирате, е необходим различен уникален идентификатор.
За регистрация може да посетите офиса на GS1 България на адрес: 1058 София, ул. Искър 9. За Ваше улеснение регистрация може да направите по електронен път на адрес: www.gs1bg.org
Първа стъпка: Необходима е регистрация на потребителски профил в системата на GS1 България.В случай, че все още нямате профил, натиснете върху иконата “Вход за членове” и изберете опцията Създаване на потребителски профил. Зарежда се страница, в която е необходимо да въведете основни данни за контакт на физическото лице, което представлява фирмата. След приключване натиснете бутон „Регистрация“. Ще получите съобщение по имейл, чрез който да потвърдите регистрацията си.Втора стъпка: Регистрация на фирма за асоцииран член на GS1 България.Влезте в потребителския профил и изберете опция „Регистрирай фирма“. Процесът се извършва в няколко стъпки.

 • Въвежда се обща информация за фирмата (форма на управление, име на български и на английски език, предмет на дейност).
 • Въвеждат се данни за управляващото лице (управител, изп. директор или друга възможност от падащия списък).
 • Въвеждат се данни за издаване на фактура.
 • Посочва се адрес за кореспонденция (адресът може да бъде същият като адреса за регистрация или друг).
 • Въвеждат се данни за контакт с фирмата (телефони, имейл).
 • Кандидатстване за номер – избор на вариант от менюто. Възможностите са следните :
  • блокове от номера 100, 1 000, 10 000, 100 000. При избор на блок от номера, е необходимо да въведете оборот на фирмата за предходната календарна година и да приложите Отчет за приходи и разходи (ОПР), за да се определи размера на встъпителната вноска. Ако фирмата кандидатства след месец септември на съответната година, може да посочи приходите от деветмесечието на настоящата година. Новосъздадени фирми не представят ОПР.
  • единичен номер GTIN–13
  • единичен номер GTIN-8
  • единичен GLN
  • пакет от 10 броя GLN.

 

Бележка: Номерата GLN служат за идентификация на фирмата като юридическо лице или нейни физически локации. Не се използват за идентификация на продукти и логистични единици/пратки.

 • Потвърждаване: На екрана се изписват в систематизиран вид въведените данни. Промени може  да направите, като се върнете назад, преди да сте натиснали бутона “Потвърждавам”.
 • Завършване на регистрацията: Необходимо е да приемете Общите правила и условия на GS1 България. Успешното завършване на регистрацията води до генерирането на три документа в профила на фирмата:
  • Молба за членство,
  • Регистрационна карта,
  • Писмо от управляващия до GS1 България, в което е посочено оторизираното лице.
 • За фирмите, които кандидатстват за блок от номера, освен цитираните по-горе документи се прилага Отчет за приходи и разходи (ОПР).
 • Необходимо е документите да бъдат разпечатани, подписани и подпечатени от управляващия фирмата, след което заедно с попълненото заявление за отстъпка да бъдат изпратени на адреса на Сдружението: 1058 София, ул. Искър 9 или сканирани на имейл gs1bulgaria@gs1bg.org,  или да бъдат приложени като прикачени документи в профила на фирмата в системата.
 • Изтегляне на проформа за встъпителна такса: След получаване и обработване на документите от администратор на GS1 България, проформа-фактура с включената отстъпка се изпраща и се качва във фирмения профил в раздел “Счетоводни документи”. При плащане на встъпителната такса се посочва номера на проформата.
 • Активиране на номер: Издадените идентификационни номера може да се използват, когато състоянието на фирмата премине в „Активна“. Всеки номер на продукт се регистрира в продуктов каталог БГ Баркод чрез избора на функционалност Добави нов продукт  в профила на фирмата.