The Global Language of Business
The Global Language of Business

E-търговия

eMAG избра да използва стандартите за идентификация на продукти GS1, защото: Стандартите са утвърдени повече от 45 години От 1973…

Здравеопазване

Като пациент имате право на най-добрите грижи. Използването на нашите стандарти в здравеопазването повишава безопасността на пациентите, стимулира ефективността на…

Банков сектор

GS1 в банковия сектор Днес, бизнес обектите и финансовите инструменти се записват в база данни използвайки няколко различни  идентификатора. Всяка…

Публичен сектор

Публичен сектор Национални организации GS1 в Европа осъществяват успешно сътрудничество с публичния сектор в своите държави. Стандартите GS1 са намерили…