3800232860246 | СЕНЗОР ЗА БЛИЗОСТ

Обща информация за продукта

Баркод на продукта: 3800232860246

GLN на фирмата: 3800232860000

Име на продукта: СЕНЗОР ЗА БЛИЗОСТ

Марка: D-IL

Собственик на марка: Дончев - Инстал ЕООД

Производител: PRC

Дистрибутор: Дончев - Инстал ЕООД

Адрес на фирмата: гр. Стара Загора 6000, ул. Любен Каравелов, 89 ет. 2, ап. 5

Страна на произход: Китай

Целеви пазар: България

Нетно съдържание: 71 гр

Съдържание: СЕНЗОР ЗА БЛИЗОСТ

Описание: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:
Напрежение: 220-240 V AC, 50-60Hz
Максимален товар (ток): 6 A
Праг на осветеност:

Инструкции за употреба: ИНСТАЛИРАНЕ
Изключете електрозахранването. Свържете провод- ниците според фигурата. Моля монтирайте продукта, съблюдавайки посоката, указана на металната скоба, и мястото за монтаж с помощта на винтовете, включени в комплекта.

ТЕСТВАНЕ РАБОТАТА НА СЕНЗОРА
Включете захранването. Ако тествате през деня покрийте прозорчето на фотоклетката, за да може обкръжаващата среда да симулира нощ и лампата ще светне. Когато откриете прозорчето на фотоклетката, лампата автоматично ще изгасне.

ЗАБЕЛЕЖКИ
• Естествената дневна светлина пред фотоклетката не бива по никакъв начин да бъде блокирана.
• Фотоклетката не трябва да бъде поставена в обсега на действие на други източници на светлина.

Инструкции за съхранение: Степен на защита: IP44

GPC Класификация

GPC Сегмент: Електрическо оборудване

GPC Семейство: Електрическо осветление

Дончев - Инстал ЕООД

Дончев - Инстал ЕООД

Собственик: Г-н Петър Дончев

GLN: 3800232860000

Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора 6000, ул. Любен Каравелов, 89 ет. 2, ап. 5

Основна дейност: търговия с диодно осветление, ел.консумативи

Телефон: 0884/ 149 491

E-mail: donchev_instal@abv.bg

Уеб адрес: http://www.lighting-house.eu/