Заседание на Общото събрание на GS1 се проведе на 23 май 2024г. В него взеха участие представители на 116 Национални организации GS1 от целия свят, за България – Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на GS1 България, и Цвета Братанова, изп. директор на GS1 България.

В глобален мащаб фокусът на организацията е върху разгръщането на възможностите за добавяне на стойност за индустрията в три основни сектора: търговия на дребно, платформи за електронна търговия и здравеопазване.

По предварително обявения дневен ред на заседанието бяха гласувани:

1. Организационен и финансов отчет за изминалия отчетен период 23/24

2. Бюджет и приоритети за финансовата 24/25 година

3. Обновена стратегия относно обществената политика на организацията за периода 2024-2027 г.

4. Резултатите от пилотни проекти за миграция към 2D баркодове

5. Стартиране на проект за разработване на „Визия 2030“

6. Приемане на нови Национални организации GS1 в Ангола и Руанда

7. Нови членове на Управителния съвет

В контекста на своята работа да помага на фирмите в процеса на цифрова трансформация и постигането на устойчивост, GS1 e отчела ръст на фирмите-членове с 6,8% за изминалата година. В 28 страни успешно са реализирани проекти за имплементиране на 2D баркодсъс структурирани съгласно стандартите GS1 идентификационни данни. В процеса са ангажирани 198 (+21) притежатели на търговска марка/производители и 95 (+6) търговски вериги. Като непосредствени ползи от приложението на този метод за маркиране на продуктите са подобрени възможности за ангажиране на потребителите, ефективна проследимост, подобрено управление на срокове на годност, редуциране на количеството на негодни за употреба продукти в търговската мрежа (waste).

Отчетен е напредък и по отношение на електронната търговия и това, че в световен мащаб 69 платформи за електронна търговия изискват GTIN за листване на продукти в техните продуктови каталози, а 50% от тях използват услуги на GS1 за качествени данни, в т.ч. Verified by GS1.

В сектор здравеопазване фокусът е върху постигането на идеята за „един продукт, един баркод“ при маркиране на лекарства и медицински изделия, където един баркод върху опаковката да послужи за различни цели.

Безспорен е фактът, че в съвременния свят веригите за доставка не познават граници, а стандартите GS1 предлагат подходящите инструменти всички участници по веригата да говорят един език, а с това и ефективното движение и проследяване на материалните потоци от източника на суровини до крайния потребител.

GS1 работи активно върху утвърждаването на платформа от регистри, която да послужи за различни нужди в полза на бизнеса.

Екипът на Сдружението е на разположение за допълнителни въпроси: gs1bulgaria@gs1bg.org  и телефони: 02/ 811 7 567, 604 и 611.