Това е водещата тема на Общото събрание на GS1 2024, което се провежда на 22 и 23 май в Рим с домакин GS1 Италия. В дните на събитието се събират Управителният съвет на GS1, председателите и изп. директори на Националните организации GS1 от цял свят. От страна на GS1 България участват Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на GS1 България, и Цвета Братанова, изп. директор. По време на събитието лидерите на GS1 заедно с представители на индустрията определят бъдещето на организацията, вземат стратегически решения и разглеждат глобалните резултати. Седмицата на Общото събрание предоставя възможност на общността на GS1 да се установят контакти и да се споделят Добри практики, което го прави още по-стойностно.

Събитието бе открито от Mark Batenic, Председател на GS1 (и председател на IGA) и Renaud de Barbuat, президент и изп. директор на GS1 с основното послание, че всичко се прави в полза на потребителите и пациентите, като основната роля на GS1 e да помогне на фирмите в изпълнение на новите изисквания и за ускорена и успешна дигитализация. За тази цел GS1 също се развива в съответствие с новите тенденции и технологии.

С помощта на философи, дизайнери, търговци на дребно, производители и доставчици на решения, участниците в ОС проучиха, как предизвикателството на изкуствения интелект ни води към нов ренесанс, в една сложна историческа епоха. Изправени сме пред прага на епохална промяна, която дава възможност да създадем заедно устойчиво бъдеще. В историята иновациите са променили света и са подобрили живота на хората. За да променим бъдещето, трябва да започнем още днес, като качеството на данните, което е част от стратегията на GS1, е в основата.

В съвременния свят използването на иновациите не е избор, а необходимост.