От началото на 2024 г. бе спряна работата на международния електронен регистър GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) за проверка на идентификационните номера и тяхната принадлежност към фирмите, използващи стандартната маркировка с GS1 баркод. На негово място  стартира нова технологична платформа Verified by GS1, която черпи информация от GS1 Глобална платформа от регистри (GS1 GRP). Междувременно GS1 България предприе необходимите действия, за да работи пълноценно възможността за проверка на легитимността на използваните баркод номера и обнови връзката на Продуктовия каталог БГ Баркод с Verified by GS1.

Както е известно на българската общност, а и в много други страни по света, мобилно приложение БГ Баркод позволява чрез сканиране на баркода да се получи информация за фирмата, притежаваща търговската марка за даден продукт и да се направи проверка за легитимността на баркода. За фирми, чиито баркод номера започват с 380, се показва и допълнителна информация за продукта, като при храни – състава,  хранителната стойност и алергените. За продукти, чиито баркод номера започват с префикс на страната, различен от 380, услугата временно беше спряна, но тя отново е активна от 01 април 2024 г. след успешната миграция от GEPIR към Verified by GS1.

Използването на мобилното приложение е лесно и удобно, необходимо е само да се сканира баркода от опаковката на продукта.

В новите условия, когато потребителите трябва да бъдат надеждно информирани, чрез приложението те могат да получат необходимите за тях данни, за да направят правилния избор при покупка.

Използването на приложението е препоръчително и за всички търговци, както големи търговски вериги, така и малките търговски обекти, за да правят предварителна проверка чрез входящ контрол на стоките и на техните щандове да се предлагат само продукти с легитимни баркодове. В случаите на нелегитимни баркодове отговорност носи магазина, който предлага даден продукт, а не производителят, който не може да бъде намерен.

Ако баркодът е нелегитимен, приложението предоставя възможност за изпращане на сигнал до GS1 България, за да се предприемат необходимите мерки по отстраняването на констатираната нередност.

Освен потвърждение за легитимността на даден баркод, за продукти започващи с 380, приложението показва данни за фирмата и данни за продукта, ако информацията е въведена в Продуктовия каталог.

Посредством връзката с Verified by GS1 може да се направи проверка за тяхната легитимност на всички баркодове в глобален мащаб.