През февруари 2024 г. се отбеляза 5-та годишнина от влизането в сила на Директивата срещу фалшифицираните лекарства в Европа, по случай на която БОВЛ организира тържество на 19 март 2024 г. 
„Изминалите 5 г. бяха изпълнени с предизвикателства и успехи, свързани с постигането на основната цел на верификацията на лекарствата – защита на пациентите чрез гарантиране на автентичността на лекарствените продукти. Заедно постигнахме висока степен на институционална, съсловна и обществена подкрепа за процеса на верификация на лекарствата – най-мащабният публично-частен проект в Европейския съюз и в България“. Това съобщи Илиана Паунова, изпълнителен директор на Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).
На тържеството бяха представени резултатите за изминалия период по внедряване на системата в България, както и предстоящите предизвикателства, свързани с дигитализацията на здравеопазването. На седмична база се изпълняват над 4 милиона верификации, което е над 75% от лекарствата по лекарско предписание. Очаква се тенденция на повишаване на активността, с което да бъде постигнат целевия показател за Европа – над 90%.
В поздравителен адрес от Цветан Симеонов, председател на GS1 България и председател на УС на БТПП, бе подчертан значителния принос на БОВЛ за обединяване на здравната общност в България – институции и заинтересованите страни в лекарство снабдяването – за повишаване на безопасността на пациентите и подобряване на контрола срещу навлизане на фалшифицирани продукти, както и за утвърждаване и правилно прилагане на идентификацията с GS1 Data Matrix „Намираме нашето сътрудничество за безценно и се радваме, че през тези пет години продължаваме да работим с ентусиазъм по съвместните ни цели.“
В официалната част на тържеството бяха връчени грамоти на партньорите при прилагане на Европейската директива за борба с фалшифицираните лекарства. Сред отличените е и GS1 България.