От началото на 2024 г. електронния международен регистър GEPIR (Global Electronic Party Information Registry) за проверка на идентификационните номера и тяхната принадлежност към съответните ползватели на стандартите GS1 преминава към новата платформа Verified by GS1.

Връзката към GEPIR вече не работи и търсенето на данни се пренасочва към Verified by GS1.

Verified by GS1 осигурява по-добри възможности за проверка на информация за баркод номера (GTIN, UPC, EAN), глобални номер на локации GLN, различни GS1 идентификатори като SSCC на логистичен етикет, GRAI за амбалаж, GCN за номер на купон, GMN за номер на модела на продукт (медицинско изделие) и други. Проверката може да се прави и по име на фирмата.

Във Verified by GS1 може да се види основна информация за продуктите, която е попълнена от производителя или притежателя на търговската марка, която съдържа 7 атрибута, в т.ч. GTIN, марка, описание, URL адрес на изображението на продукта, код по Глобална класификация на продуктите (GPC), нетно съдържание и целеви пазар.

Освен това потребителите могат да дадат обратна връзка, ако информацията за продукта не съответства на самия продукт или има неточности в данните.

GS1 България дава своя принос в глобалната платформа Verified by GS1, чрез продуктовия каталог БГ Баркод. Всички производители и притежатели на търговски марки от различни сектори, които активно въвеждат информация за своите продукти в БГ Баркод, получават видимост на продукта в цял свят и увеличаване на доверието на потребителите към продукта/ марката.

Verified by GS1 предоставя по-пълно търсене, възможност за верификация на данните и идентичност на продуктите.