“Потребителите изискват повече информация за продуктите, които купуват, регулаторните органи също изискват предоставянето на повече информация и съществува постоянна необходимост от по-ефективно проследяване на продуктите по веригите на доставка. Можем да се справим с това предизвикателство с помощта на 2D баркодове с вградени стандарти GS1 – един единствен баркод, чрез който да се достъпва цялата необходима за потребителите информация, както и да се подобри проследяването по веригите на доставка, и да се сканира на касата.”

Джон Р. Мьолер,
Председател на УС,
президент и изп. дир. Procter & Gamble (P&G)

Джон Мьолер, главен изпълнителен директор на една от най-големите компании за потребителски стоки в света Procter & Gamble, призовава лидерите от индустрията да преминат от традиционните линейни баркодове към 2D баркодове, базирани на стандартите GS1, за да подобрят потребителското преживяване и ефективността на веригата за доставки.

В писмо, адресирано до Борда на директорите на организация, обединяваща търговците на дребно и производителите в световен мащаб, Consumer Goods Forum, Мьолер настоява за мащабен глобален преход, който да бъде основен фокус за индустриите. Към днешна дата над 1 млрд. продукта в цял свят са маркирани с традиционния линеен баркод.

Именно въвеждането на баркода преди 50 години променя облика на съвременната търговия, като и днес ползата за индустриите не е намаляла. Ежедневно GS1 баркод символи се сканират над 10 млрд. пъти, но е необходимо преминаване към следващо ниво на използваните технологии. Това ще отговори на новите нагласи на потребителите да проучват информация за продуктите, докато пазаруват. Очакванията и поведението на купувачите са се променили драстично през последните няколко години. Забелязва се нарастване на изисквания за информация, свързана с устойчивостта, включително рециклиране и общи насоки за това, как най-добре да се използват продуктите.

Според Мьолер “2D баркодовете, базирани на стандартите GS1, осигуряват големи ползи за потребителите, тъй като те могат да получат достъп до допълнителна информация за продукта освен тази, която е върху етикета, например инструкции за употреба, информация за безопасността на продукта, състав, хранителни стойности, сертификати, начин на рециклиране, срок на годност, промоции и други.”

50 години след въвеждането на линейния баркод, международната организация GS1 работи с индустрията за постепенното му заместване с новата технология. Навлизаме в преходен период, през който все повече продукти ще носят линейния, но също и матричен баркод. Целта е до 2027 г. да се осигури цялостно прилагане на 2D баркод.

“Очакваме, че имплементирането на 2D баркод ще се движи с различни темпове в различните държави, но едно е сигурно: тези, които ускорят тази трансформация, ще бъдат в най-добра позиция да отключат ценни нови възможности и ползи”, пише Мьолер в заключение.